Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O nama

Centar za razvoj karijera, kao sastavnica visokoškolske institucije asistira u svim fazama istraživanja karijere, planiranju i razvijanju karijere studenata od početka studija, te djeluje kao posrednik između studenata i poslodavca. Centrom za razvoj karijera nastoji se pridonijeti promjeni postojećih trendova, upoznati studente s mogućnostima kojima raspolažu po završetku studija i  specifičnostima poslovanja. 

Svojim edukacijskim aktivnostima omogućuje osposobljavanje studenata sveučilišta za nadolazeće poslovne izazove, kao i stjecanje vještina u komunikaciji s budućim poslodavcima, što ujedno pridonosi njihovoj većoj konkurentnosti na tržištu rada. 

Uz navedeno, stavljamo naglasak na kvalitetu zapošljavanja studenata u željenim područjima rada primjerenim njihovim stečenim zvanjima, kvalifikacijama i kompetencijama, povezivanjem međusobno odgovarajućih znanja i kompetencija studenata s jedne strane i zahtjeva radnog mjesta pri poslodavcima, s druge strane. Umrežavanje studenata s poslodavcima od značajnog je utjecaja na gospodarsko okruženje, širu društvenu zajednicu te sve dionike zainteresirane za područje karijernog razvoja.

Osnivanje Centra za razvoj karijera sukladno je Strategiji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (CPU) i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016. – 2020., koja potiče uspostavljanje institucionalnog modela za pružanje usluga karijernog savjetovanja na visokim učilištima, te Razvojnoj strategiji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2016.-2020. koja je među 13 prioritetnih ciljeva izdvaja pokretanje Centra za karijere.

Misija

Centar za razvoj karijera svojim djelovanjem pruža mogućnost osposobljavanja studenata sveučilišta za buduće poslovne izazove, upoznavanja sa specifičnostima poslovanja kao i stjecanja vještina, s naglaskom na kvalitetu zapošljavanja studenata u željenim područjima rada sukladno njihovim stečenim kvalifikacijama i kompetencijama.

Ciljevi

Temeljni cilj Centra za razvoj karijera je povećanje konkurentnosti diplomiranih studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na tržištu rada, poboljšanje dinamike i kvalitete njihova zapošljavanja, nadogradnjom njihovih kompetencija i znanja, umrežavanje s poslodavcima te ciljanim upravljanjem njihovom karijerom i individualnim pristupom profesionalnom usmjeravanju.

Posebni ciljevi

  • Umrežavanje ciljnih skupna – studenti, poslodavci i alumni
  • Stvaranje i unapređivanje baze podataka studenata i poslodavaca 
  • Edukacija studenata o tržištu rada i mogućnostima zapošljavanja
  • Stjecanje i razvijanje vještina upravljanja karijerom
  • Pružanje potpore studentima savjetovanjem i usmjeravanjem
  • Povećanje stope zapošljavanja nakon studija i poboljšanje konkurentnosti pulskih studenata na tržištu rada.