Opcije pristupačnosti Pristupačnost

About employee

Jasna Stjepanović, univ. mag. oec.

Location: Ured br. 17, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Public phone number:052 377 011
Internal phone number:211
E-mail: E-mail
Department: Ured za upravljanje ljudskim resursima i stručno-administrativne poslove