Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Arhiva događanja 2014./2015.

Događanja CKPIS-a 2014/2015.

Doktorska radionica

U organizaciji CKPIS-a 11. i 12. lipnja 2015. na Sveučilištu u Puli održana je Doktorska radionica: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji na kojoj je sudjelovalo 12 doktoranada, tri predavača i sedam diskutanata sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Berlinu, Firenci, Kopru, Münchenu/Regensburgu, Potsdamu, Sarajevu, Skopju, Zagrebu i Puli. Više o radionici, poveznice na fotografije i zvučne zapise predavanja...


 

Tribina: Jugoslavenski socijalizam: povijest i nasljeđe

U ponedjeljak, 1. lipnja 2015., u 12 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruško održana je tribina pod naslovom Jugoslavenski socijalizam: povijest i nasljeđe. Na tribini su sudjelovali doc. dr. sc. Hrvoje Klasić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a razgovor je vodio doc. dr. sc. Igor Duda iz CKPIS-a. Bilo je riječi o obilježjima socijalističkoga sustava, jugoslavenskoj unutarnjoj i vanjskoj politici, Pokretu nesvrstanih, ustavnim reformama i ideji odumiranja države, valovima represije i liberalizacije, političkim i društvenim procesima u socijalističkoj Hrvatskoj te o demokratskoj tranziciji i nasljeđu socijalizma u postjugoslavenskim državama. Budući da je u svibnju 1945. poslije pobjede u ratu započeo proces poratne uspostave komunističke vlasti te da su u svibnju 1990. u Hrvatskoj dovršeni prvi demokratski izbori i konstituiran višestranački Sabor, tribina se organizira povodom 70. godišnjice početka i 25. godišnjice kraja socijalističkoga razdoblja. Poslušajte!

 

 

Sveučilište u Grazu: predavanje dr. sc. Borisa Koromana

U sklopu suradnje s CSEES-om Sveučilišta u Grazu na projektu "Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj" u Grazu je u ponedjeljak, 27. travnja 2015. u 13.30 sati na Institutu za slavistiku dr. sc. Boris Koroman održao predavanje pod naslovom Predodžbe i (re)produkcije "drugosti" u suvremenoj hrvatskoj prozi: nacionalni, klasni, ideološki i drugi "drugi".

 

 

Socijalizam na klupi: radovi u časopisima

U prosincu 2013. u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma održan je znanstveni skup "Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava". Na skupu je predstavljen zbornik pod naslovom Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, a veći broj radova sa skupa prije nekoliko je mjeseci objavljen u tri hrvatska znanstvena časopisa: Časopis za suvremenu povijest (46, 3, 2014), Historijski zbornik (67, 2, 2014) i Narodna umjetnost (51, 2, 2014). Time je s ukupno četiri izdanja zaokruženo objavljivanje radova s prvoga skupa "Socijalizam na klupi". Na pulskom Sveučilištu u organizaciji CKPIS-a u ponedjeljak, 20. travnja 2015., u 12.00 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruška održano je predstavljanje triju brojeva navedenih časopisa. Sudjelovali su glavni urednici i članovi uredništava triju časopisa te gosti-urednici temata s radovima sa skupa: Damir Agičić, Nikica Barić, Reana Senjković, Josip Mihaljević, Igor Duda i Andrea Matošević.

 

 

Javno predavanje i predstavljanje knjige dr.sc. Ane Hofman

U četvrtak, 9. travnja 2015., u 17 sati u dvorani 18 održano je gostujuće predavanje i predstavljanje knjige dr. sc. Ane Hofman pod naslovom "Glasba, politika, afekt".

 

 

Predavanje dr. sc. Branimira Jankovića

U petak, 27. ožujka 2015., u 17 sati u dvorani 12 održano je gostujuće predavanje dr. sc. Branimira Jankovića pod naslovom Od najdražeg sina do neželjenog djeteta. Marksizam u hrvatskoj historiografiji.

 

 

Predavanje dr.sc. Chiare Bonfiglioli

U ponedjeljak, 26. siječnja 2015., u 18 sati u dvorani 17 održano je predavanje postdoktorandice pri CKPIS-u Chiare Bonfiglioli pod naslovom Post-socialist deindustrialization and its aftermath: Textile workers’ memories of socialism. Na predavanju je bilo riječi o sjećanjima bivših i sadašnjih tekstilnih radnika na razdoblje socijalizma.

 

 

Predavanje dr. sc. Tanje Petrović

U sklopu suradnje CKPIS-a sa ZRC Slovenske akademije znanosti i umjetnosti na projektu "Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi" u ponedjeljak, 15. prosinca 2014., u 18 sati u Ronjgovoj 1, u dvorani 17, dr. sc. Tanja Petrović održala je predavanje pod naslovom Iz fotografskih arhiva rudarenja: moralne i afektivne ekonomije u postjugoslavenskim društvima. Na predavanju je bilo riječi o vizualnom materijalu u čijem je središtu figura rudara u socijalističkoj Jugoslaviji i postjugoslavenskim društvima.

 

 

Javna tribina: Građanski i radnički otpor u tranziciji

U ponedjeljak, 17. studenog 2014., u 17 sati u sveučilišnoj Dvorani Slavka Zlatića (čitaonica, Ronjgova 1) održana je javna tribina pod naslovom Građanski i radnički otpor u tranziciji. Na tribini su sudjelovali dr. sc. Sven Cvek s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata, a moderator je bio Boris Koroman sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

 

Tea Škokić i Andrea Matošević: Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi

U četvrtak, 23. listopada 2014., u 18 sati u dvorani 18 održano je predstavljanje knjige Tee Škokić i Andree Matoševića Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi. O knjizi su govorili Ines Prica, Orlanda Obad, Tea Škokić i Andrea Matošević.

 

 

ZRC SAZU: predstavljanje zbornika Socijalizam na klupi i predavanje A. Matoševića

U sklopu suradnje sa ZRC Slovenske akademije znanosti i umjetnosti na projektu "Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi" u Ljubljani su u petak, 10. listopada 2014., u 11 sati Tanja Petrović, Lada Duraković i Andrea Matošević predstavili zbornik Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike. Nakon predstavljanja zbornika, u 11:30 Andrea Matošević održao je predavanje pod naslovom O "kuriozitetu" socijalističke proizvodnje - primjer radnog junaštva.

 

 

Sveučilište u Grazu: predavanje I. Dude

U sklopu suradnje s CSEES-om Sveučilišta u Grazu na projektu "Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj" u Grazu je u četvrtak, 9. listopada 2014., u 17 sati doc. dr. sc. Igor Duda održao predavanje pod naslovom "Tourism, Identity and Liberalization in Socialist Yugoslavia".

 

 

Predstavljanje zbornika "Socijalizam na klupi" u Zagrebu

Na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu u utorak, 30. rujna 2014., u 12.00 sati predstavljen je zbornik Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike. O knjizi su govorili Ines Prica, Damir Agičić, Lada Duraković i Andrea Matošević.