Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2020.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

6. DOKTORSKA RADIONICA
Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990.

Pula, 26-29. kolovoza 2020.

Iako u posebnim okolnostima uslijed pandemije, i ove godine nastojimo organizirati Doktorsku radionicu. Nadamo se da će prilike biti sigurne i povoljne te da ćemo se moći okupiti u našem redovitom terminu, krajem ljeta u Puli. Sve moguće promjene u rasporedu na vrijeme ćemo objaviti. Ovogodišnju temu osmislili smo u rujnu prošle godine, no ona upravo sada, nažalost, dodatno dobiva na aktualnosti.

Od 2015. na radionici smo obrađivali različite teme iz suvremene povijesti, povijesti socijalističke Jugoslavije i širega europskog konteksta: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti, Novi čovjek za socijalističko društvo, Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci, Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe. Teme su često bile povezane s istraživačkim projektima koji se provode u CKPIS-u, uz financiranje Hrvatske zaklade za znanost, ili u suradnji s mrežom okupljenom oko Katedre za povijest jugoistočne Europe Humboldtova sveučilišta u Berlinu, uz financiranje DAAD-a. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su na njoj sudjelovali doktorandi i predavači iz niza sveučilišta i drugih ustanova (Beč, Beograd, Berlin, Firenca, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Konstanz, Kopar, Ljubljana, Montreal, München, Nottingham, Pariz, Potsdam, Prag, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofija, Split, Warwick, Zagreb i Pula). Podaci o svim prošlim radionicama dostupni su na našim mrežnim stranicama.

Ove godine zanimaju nas suradnja, razmjena i solidarnost u Europi od kraja Drugoga svjetskog rata do rušenja hladnoratovskog poretka. Ratom izmučen i porušen kontinent ubrzano se obnavljao i izgrađivao nova poslijeratna društva. Prvi val međusobnoga pomaganja, entuzijazma i solidarnosti prenio se u dugotrajne oblike formalne i neformalne povezanosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Volonteri, udruge građana, nevladine organizacije, masovne organizacije, sindikati, strukovne udruge, mirovne inicijative, ekonomski i vojni savezi, međudržavna suradnja i međunarodni ugovori bili su karike sa zadatkom održavanja društvene stabilnosti. Ponekad su kontakti prelazili željeznu zavjesu, ponekad su ostajali čvrsto usidreni unutar nacionalnih ili blokovskih okvira. Imajući na umu unutareuropske sličnosti i razlike, na radionici bismo htjeli raspravljati o suradnji i razmjeni na društvenom, ekonomskom, kulturnom, humanitarnom i vojnom polju. Zanimaju nas i akcije solidarnosti prema unesrećenima u prirodnim katastrofama, i infrastrukturno povezivanje, i kulturna razmjena, i sportska natjecanja, i politički savezi. Dobrodošle su sve teme koje upućuju na oblikovanje zajednice te na bilo koji oblik vertikalne ili horizontalne, službene ili neslužbene, lokalne ili međunarodne povezanosti.

Pozvani predavači
prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Maroje Mrduljaš, predavač, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
dr. sc. Ivan Obadić, poslijedoktorand, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
dr. sc. Paul Stubbs, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Zagreb

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
dr. sc. Anita Buhin
Tina Filipović, doktorandica

Zahvaljujemo na potpori
Filozofski fakultet u Puli

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula