Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2018.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

DOKTORSKA RADIONICA
Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci

Pula, 29. kolovoza – 1. rujna 2018.

Četvrtu godinu za redom organiziramo trodnevnu ljetnu doktorsku radionicu. Godine 2015. tema je bila Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, 2016. Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti, a 2017. Novi čovjek za socijalističko društvo. Radionicu smo do sada organizirali u sklopu projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Duda, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, potpora HRZZ), a prve dvije godine i kao dio multilateralne suradnje pokrenute iz Berlina. Ove godine surađujemo s projektom Obljetnička 2018. godina u povijesnim i društvenim raspravama na postjugoslavenskom prostoru (prof. dr. sc. Hannes Grandits, Humboldtovo sveučilište u Berlinu, potpora DAAD) te će na radionici sudjelovati stručnjaci umreženi u projekt koji dolaze sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Berlinu, Kopru, Sarajevu, Skopju, Zagrebu i Puli. Nekoliko njih održat će svoja predavanja. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su, pored spomenutih gradova, na njoj sudjelovali doktorandi iz Firence, Giessena, Glasgowa, Graza, Hamburga, Iaşija, Münchena, Nottinghama, Pariza, Potsdama, Praga, Regensburga i Sofije.

U kontekstu projekta koji razmatra povijesne i društvene rasprave o važnim obljetnicama, pedesetogodišnjica studentskih prosvjeda u Jugoslaviji pruža priliku za preispitivanje ishodišta i posljedica 1968. u jugoslavenskom i globalnom kontekstu. Događaji turbulentne i studentske 1968. imali su transnacionalni karakter, a u Jugoslaviji su se odvijali povezujući elemente s Istoka i Zapada te iz zemalja trećega svijeta. Pitanja poput internacionalizma, solidarnosti, (kontra)kulture mladih, (nove) ljevice, roda i spolnosti ili pobune u umjetnosti našla su svoj izraz i na jugoslavenskom tlu, ponekad kao reakcija na strujanja iz inozemstva, ponekad kao odraz dugoročnih promjena u jugoslavenskom društvu. Cilj je radionice naglasiti složenost globalnih procesa povezanih s fenomenom 1968., ali i u cijelosti obuhvatiti šezdesete kao desetljeće ključno za transformaciju jugoslavenskoga društva na svim razinama: ideološkoj i političkoj, ekonomskoj i društvenoj, kulturnoj i svakodnevnoj. Zanimaju na stoga i odjeci šezdesetih u kasnijim desetljećima, ali i Jugoslavija smještena u europski i svjetski kontekst pri čemu je posebno dobrodošlo korištenje multidisciplinarnog i komparativnog pristupa.

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
izv. prof. dr. sc. Radina Vučetić
Anita Buhin, doktorandica
Igor Stanić, doktorand

Zahvaljujemo na potpori
Filozofski fakultet u Puli

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula