Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suradnici

Voditelj projekta
prof. dr. sc. Igor Duda

Suradnici
doc. dr. sc. Chiara Bonfiglioli, Sveučilišni koledž u Corku
nasl. doc. dr. sc. Anita Buhin (CKPIS, poslijedoktorandica na Sveučilištu Nova u Lisabonu)
Tina Filipović, mag. hist., asistentica, doktorandica (CKPIS)
izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić, Sveučilište Sjever
izv. prof. dr. sc. Christian Axboe Nielsen, Sveučilište u Aarhusu (do 2021.)
dr. sc. Saša Vejzagić, poslijedoktorand (CKPIS)
Tomislav Branđolica, mag. hist., istraživač od 2021. (doktorand, Sveučilište u Zagrebu)

Konzultanti
prof. dr. sc. Ulf Brunnbauer, Institut za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS), Regensburg
izv. prof. dr. sc. Christian Axboe Nielsen, Sveučilište u Aarhusu (od 2021.)