Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)

Trajanje projekta
9. studenog 2018. – 8. travnja 2023. 

Voditelj projekta
prof. dr. sc. Igor Duda

Financiranje
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ IP-01-2018-5394)

Ustanova
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS)

Opis projekta
Sedamdesete i osamdesete godine vrijeme su u potpunosti oblikovanoga jugoslavenskog socijalističkog sustava u kojem je samoupravljanje primijenjeno na svim razinama s namjerom odumiranja države i prepuštanja njezinih ovlasti samoupravnim zajednicama i organizacijama. Općina je bila zamišljena kao zajednica u kojoj se na mikrorazini aktiviraju sve poluge društveno-političkog ustroja. Osnovni znanstveni cilj projekta je istraživanjem društvenih odnosa i struktura u odabranim općinama dati odgovore na pitanja o funkcioniranju kasnoga socijalizma. Pozornost će biti usmjerena na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama, zaštitu samoupravnih prava i društvenoga vlasništva, javnu i državnu sigurnost, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, položaj organizacija udruženog rada između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku u samoupravnim interesnim zajednicama, ulogu žene i ženskoga aktivizma te na položaj i utjecaj boraca i njihove veteranske organizacije. Poredbena analiza studija slučaja daje uvid u splet međuodnosa koji svjedoče o položaju moći, društvenoj umreženosti, stanju zajamčenih prava i sloboda, nadzoru i udovoljavanju različitim interesima. Metodološki pristup proizlazi iz perspektive društvene, kulturne, političke i ekonomske povijesti, povijesti svakodnevice i mentaliteta te povezivanja pogleda odozdo i odozgo, horizontalne i vertikalne komunikacije, odnosno mikropovijesti s makropovijesnim okvirom. Rezultati će biti objavljeni kao znanstvena monografija, zbornik radova i još dvadesetak izvornih znanstvenih radova.

Ključne riječi: samoupravni socijalizam, društvene strukture, mikrohistorija, Hrvatska, povijest Jugoslavije

Više putem izbornika na stranicama Istraživanje, Suradnici, Radovi, Skupovi i predavanja, Suradnja, Događanja, Projekt u medijima.

Snimke predavanja i izlaganja


Preuzimanje letka (2018.)


Preuzimanje brošure o provedbi projekta (2023.)
Također objavljeno u: CKPIS Newsletter, 86, December 2023.
 


 

 

Microsocialism in English