Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Cjeloživotno usavršavanje sveučilišnih nastavnika i nastavnica

Ostvarene aktivnosti:

Proteklih su godina realizirane aktivnosti za visokoškolske ustanove kojima su se ostvarili ciljevi cjeloživotnog učenja:

  1. Radionice za nastavnike i nastavnice Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PBF) u Zagrebu na teme: temeljno pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje, nove metode poučavanja i poučavanje odraslih osoba
  2. Radionice za nastavnike i nastavnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta (PTF) u Osijeku na teme: temeljno pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje, nove metode poučavanja i poučavanje odraslih osoba
  3. Radionice za nastavnike i nastavnice Veleučilišta u Rijeci na temu o inovativnim metodama poučavanja u nastavi visokog obrazovanja

Planirane aktivnosti:

Za sveučilišne nastavnike i nastavnice, a prema Katalogu predavanja i radionica za osnovne i srednje škole i druge odgojno-obrazovne ustanove, Centar nudi sljedeće teme:

  1. Edukacija nastavnika i nastavnica sa sastavnica Sveučilišta – Modul: Kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju    
  2. Edukacija nastavnika i nastavnica sa sastavnica Sveučilišta – Modul: Digitalne kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju    
  3. Cjeloživotno usavršavanje članova i članica Centra 
  4. Edukacija nastavnika i nastavnica s drugih fakulteta i sveučilišta prema pozivu i dogovoru teme iz područja pedagoških kompetencija
  5. Konstruktivno poravnanje 
  6. Učiteljska obilježja i vrijednost obrazovanja
  7. Prilagodbe u nastavi i prilagodbe ispitne tehnologije za studente s invaliditetom