Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Struktura programa

Program se izvodi tijekom jedne akademske godine i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta s opterećenjem od najmanje 55 ECTS-a.

Nastava obuhvaća dio ECTS bodova, a veći dio polaznice i polaznici stječu  angažmanom u samostalnom zadacima te u školskoj praksi i izvođenju oglednog sata u školi. Predmetni nastavnici i nastavnice na raspolaganju su za konzultacije vezano za predmete koje predaju.


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.; Kadum, S.
-
30
30P
1
4.0
Radetić-Paić, M.; Marković, V.
-
15
15P
1
22.0
Diković, M.
-
70
20P+30S+20PK
1
4.0
Kadum, S.; Diković, M.
-
10
10P
1
4.0
Plavšić, M.
-
20
20P
1
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
20
20P
1
6.0
Plavšić, M.
-
20
20P
1
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Riman, K.; Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
10
10P
1, 2
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
10
10P
1, 2
2. semestar | 1. godina
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Riman, K.; Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
10
10P
1, 2
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
10
10P
1, 2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.; Kadum, S.
-
30
30P
1
4.0
Radetić-Paić, M.; Marković, V.
-
15
15P
1
22.0
Diković, M.
-
70
20P+30S+20PK
1
4.0
Kadum, S.; Diković, M.
-
10
10P
1
4.0
Plavšić, M.
-
20
20P
1
4.0
Blanuša Trošelj, D.
-
20
20P
1
6.0
Plavšić, M.
-
20
20P
1
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Riman, K.; Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
10
10P
1, 2
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
10
10P
1, 2
2. semestar | 1. godina
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Riman, K.; Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
10
10P
1, 2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj