Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informacije o programu

Program stjecanja pedagoških kompetencija program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji omogućuje odraslima s prethodno stečenom diplomom prijediplomskog i diplomskog studija ili visokoškolskim (četverogodišnjim) i višim (dvogodišnjim) obrazovanjem, stjecanje kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN br. 87/08) propisuje da poslove učiteljice/učitelja predmetne nastave u osnovnoj i nastavnika/nastavnice predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System; europski sustav prijenosa i skupljanja kredita; 1 ECTS bod/kredit = 30 sati rada studenta/studentice) i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (skraćeno: pedagoške kompetencije) kojim se stječe 55 ECTS kredita.

Ovim se Programom osigurava stjecanje potrebnih najmanje 55 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija.

Izvođač programa

Voditeljica programa