Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dr. sc. Saša Vejzagić, poslijedoktorand

 

 

 

 

 

Saša Vejzagić (Doboj, 1987.) je poslijedoktorand u CKPIS-u, zaposlen 2021. preko projekta Mikrosocijalizam. Vanjski suradnik CKPIS-a bio je od 2016. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti (2013.) te poslijediplomski doktorski studij na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci (2021.) obranivši disertaciju The Rise of a Business Class – Managerial Elites in Yugoslavia, 1963-1978. U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

E-mail: sasa.vejzagic@eui.eu