Saša Vejzagić, mag. hist.

 

 

 

 

 

 

Saša Vejzagić (Doboj, 1987.) je doktorand i vanjski suradnik Centra. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2013.) Od 2015/16. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam. Suradnik je na CKPIS-ovu projektu Mikrosocijalizam (2018-2022.).

E-mail: sasa.vejzagic@eui.eu