Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program primljeni su. Dobrodošli! Detaljnije obavijesti o Programu i o upisu dobit ćete u utorak 3. listopada 2023. s početkom u 15 sati na poveznici  https://ovh.unipu.hr/b/dar-tru-a22 .  Istoga dana u 16 sati na istoj poveznici počinje nastava, i to iz kolegija Osnove opće i razvojne psihologije.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Temeljem članka 3. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/19-01/08; URBROJ: 380-01-19-1 od 30. rujna 2019.), a sukladno odredbama članka 57. Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 21. kolovoza 2023. godine raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS NA PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA   1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su završile prijediplomski sveučilišni ili stručni studij, diplomski sveučilišni studij te integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme.           

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2023./2024. bit će objavljen 21. kolovoza 2023.

Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program primljeni su. Dobrodošli! Detaljnije obavijesti o Programu i o upisu dobit ćete u utorak 4. listopada 2022. s početkom u 15 sati na poveznici https://ovh.unipu.hr/b/dar-tru-a22 . Istoga dana u 16 sati na istoj poveznici počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 22. kolovoza 2022. godine raspisuje  Natječaj  za upis na program stjecanja pedagoških kompetencija   1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, diplomski sveučilišni studij te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2022./2023. bit će objavljen 22. kolovoza 2022. na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr) i u dnevnom tisku Glasa Istre.

Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija primljeni su. Dobrodošli! Upis na Program i detaljnije obavijesti o Programu bit će se u utorak 5. listopada 2021. s početkom u 15 sati u dvorani Slavka Zlatića u zgradi Sveučilišta u Ronjgovoj 1 u Puli.  Istoga dana u 16 sati u istoj prostoriji počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija (doc. dr. sc. Marlena Plavšić ).

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 23. kolovoza 2021. godine raspisuje Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija:

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 15 sati u učionici br. 33 (Ronjgova 1). Istoga dana u 17 sati (dvorana 33) počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija (doc. dr. sc. Marlena Plavšić).

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 26. kolovoza 2019. godine raspisuje:

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama Sveučilišta ( www.unipu.hr ) i u dnevnom tisku Glasa Istre.

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u petak 12. listopada 2018. godine u 14.30 sati u učionici br. 5 (Ronjgova 1). Istoga dana u 16 sati (dvorana 28/5) počinje nastava - kolegij doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Opća psihologija.  

Autor: Ivica Petrinić
Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014.), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH i 60/15-OUSRH)Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija.