ANJA BERNOBIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Anja Bernobić, spec. publ. adm.

Zvanje: stručni suradnik

Funkcija: stručni suradnik

Telefon:
052/377-006
Telefon kućni:
206