Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ustroj Sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile

Cilj je Sustava izgradnja institucijskih mehanizama za kontinuirana poboljšanja svih aspekata nastavne, znanstveno-istraživačke, umjetničke i stručne djelatnosti te potpornih aktivnosti u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih dionika Sveučilišta.

Opće odredbe, područja vrednovanja, ustroj i djelovanje Sustava definirani su Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Sustav čine sljedeća tijela: