ERASMUS+ PROGRAM:

UNWTO Affiliate Member


Erasmus program

 

ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020: 255226-LA1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE-1
ERASMUS ID CODE: HR PULA01
University PIC number: 964366435

Erasmus+

Erasmus+ je program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Od akademske godine 2014./2015. zamijenio je sedam programa Europske komisije (Program za cjeloživotno učenje (koji uključuje i Erasmus), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulik i Program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Program Erasmus+ trajat će sedam godina (2014.-2020.), a proračun programa iznosi 14,7 milijardi EUR.

Erasmus+ usmjeren je ka jačanju znanja i vještina, mogućnosti zapošljavanja europskih građana, unapređenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 

Novine koje Erasmus+ donosi sa sobom su sljedeće: 

 • jačanje povezanosti EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavljenje strukture i provedbe
  • sistematizacija aktivnosti prema područjima i pojednostavljenje izračuna financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglašavanje kvalitete programa (sadržaji mobilnosti, proizvodi/rezultati)
 • jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • kvalitetnija povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost. 

Aktivnosti programa ERASMU+:

 1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 2. Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 3. Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
 4. Aktivnost „Jean Monnet“
 5. Aktivnost Sport. 

Pojedinosti i objašnjena prethodno navedenih aktivnosti i Erasmus+ programa moguće je pronaći na sljedećim poveznicama: 

Erasmus+ na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli