Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

„Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ sveučilišni je kolegij koji je dostupan svim studentima svih godina studija koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na prijediplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjeti upisa na kolegij je da student poznaje kolegu s invaliditetom kojemu je potrebna vršnjačka potpora te da ima njegov pristanak da mu bude vršnjak-asistent (par). Također, uvjet je i da par dolazi s istog studijskog programa i iste studijske razine .

Upisom na kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, student će imati priliku razviti širok spektar vještina koje mogu biti korisne u različitim životnim, osobnim i profesionalnim situacijama:

 1. Akademske vještine: Kroz kolegij, student će naučiti tehnike učenja, organiziranje i planiranje učenja te učenje u suradnji s ostalima koje će pomoći u postizanju akademskog uspjeha.
 2. Praktične vještine: Osim teoretskog znanja, kolegij je fokusiran i na stjecanje praktičnih vještina pružanja potpore relevantnih u svakodnevnom životu.
 3. Socio-emocionalne vještine: Cilj kolegija je i razvoj socio-emocionalnih vještina poput tolerancije, empatije, rješavanje problema i postavljanje granica u odnosima. Ove vještine su ključne za uspješno snalaženje u svijetu i izgradnju zdravih međuljudskih odnosa.
 4. Komunikacijske vještine: Student će naučiti kako jasno i učinkovito komunicirati sa svojim kolegama, profesorima i drugim sudionicima u akademskom i profesionalnom okruženju.

 

Osim razvoja vještina, kolegij ima za cilj postići sljedeće ishode učenja:

 • Preispitivanje društvenog konteksta i vlastitih stavova/vrijednosti prema osobama s invaliditetom
 • Preuzimanju uloga
 • Procjeni osobnih znanja i vještina
 • Osvješćivanju prepreka i mogućnosti
 • Održavanju kvalitetnih socijalnih kontakata u kontekstu vršnjačke potpore
 • Prepoznavanju etičkih izazova u pružanju vršnjačke potpore
 • Pružanju vršnjačke potpore studentu/ici s invaliditetom u akademskom okruženju.

 Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Zainteresirani za upis kolegija mogu se javiti u Ured za studente ili prof. dr. sc. Mirjani Radetić-Paić u vrijeme konzultacija ili e-mailom. 

Kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom