Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Subvencija participacije redovitih studenata

Ciljevi subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija su:

  1. Osiguravanje jednakog pristupa visokom obrazovanju svim redovitim studentima u Republici Hrvatskoj;
  2. Poticanje završnosti visokog obrazovanja;
  3. Poticanje visokih učilišta na povećanje broja upisanih u studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području.

Izvješće o napretku u ostvarivanju odabranih općih i posebnih ciljeva u sklopu Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.:

Izvješće o napretku u ostvarivanju mjera  za olakšanje pristupa studiju studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i za olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom korištenjem sredstava doznačenih za drugu godinu primjene ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.