VJERODOSTOJNOST ISPRAVA:

UNWTO Affiliate Member


Potvrde o vjerodostojnosti isprava

Zahtjev za izdavanjem potvrde o vjerodostojnosti isprave podnosi se pisanim putem na adresu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula ili putem elektronske pošte ured@unipu.hr

Zahtjevu se prilaže kopija isprave (diplome ili potvrde) za koje se traži provjera vjerodostojnosti.

Uz zahtjev za izdavanjem potvrde o vjerodostojnosti isprave potrebno je priložiti i dokaz o uplati novčane naknade za troškove postupka.

Novčana naknada za troškove postupka iznosi 62,50 kuna (50,00 kuna + PDV) 

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro-račun Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli:

  • IBAN HR 19 23600001101931377

Model:

  • HR 00  

Poziv na broj:

  • OIB podnositelja zahtjeva