Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Školarine (participacija u troškovima studija) i obročna otplata

Školarine (participacija u troškovima studija) i obročna otplata

Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koje reguliraju visinu školarine (participaciju u troškovima studija) za studente koji će u 2021./2022. akademskoj godini upisati 1. i više godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija:  

Uplata utvrđenog iznosa školarine (participacije u troškovima studija) može se izvršiti i kroz obročnu otplatu, a uvjete i postupak za odobrenje reguliraju odluke o obročnoj otplati školarine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli: 

Ovdje izdvajamo osnovne informacije o postupku za odobrenje obročne otplate školarine i potrebnoj dokumentaciji:

 1. Obročna otplata školarine iznimno se može odobriti redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli upisanim na sveučilišne preddiplomske studije, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, stručne studije i sveučilišne diplomske studije pod uvjetom da im prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave.
 2. Zahtjev za obročnom otplatom školarine podnosi student prije upisa u akademsku godinu, a najkasnije do 30. rujna, osim studenata koji upisuju prvu godinu studija koji zahtjev podnose prilikom upisa.
  Popunjeni obrazac podnosi se Uredu za studente i obrazovne programe putem elektronske pošte na adresu: ured-za-studente@unipu.hr.
 3. Uz zahtjev za obročnom otplatom školarine prilaže se sljedeća dokumentacija:
  • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
  • Potvrda nadležne porezne uprave o visini mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva koja se podnosi za razdoblje od 1. siječnja do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi zahtjev za obročnom otplatom školarine - ovdje se podrazumijeva za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja tekuće godine. 
  • Preslika osobne iskaznice / potvrde o odobrenom boravku u RH
  • Potvrda Ureda za studente i obrazovne programe o statusu studenta  
 4. O zahtjevu studenta rektor Sveučilišta donosi rješenje, a obročna otplata školarine odobrava se u četiri obroka u sljedećim rokovima:

  1. obrok – u trenutku upisa u iznosu od 10% pune školarine
  2. obrok - 30. listopada
  3. obrok - 30. studenog
  4. obrok - 30. prosinca.