URED ZA PARTNERSTVO I PROJEKTE:

UNWTO Affiliate Member


Ured za partnerstvo i projekte

Ured za partnerstvo i projekte bavi se koordinacijom aktivnosti na osnovna tri područja:

Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Poticanje mobilnosti studenata i djelatnika Sveučilišta osnovna je uloga mobilnosti. Na nju se nadovezuje pomoć studentima i sveučilišnim djelatnicima u samom procesu prijave, uključivanja, odlaska i povratka s međunarodne razmjene.

Pružanje administrativne i organizacijske pomoći stranim studentima i sveučilišnim djelatnicima u razmjeni prilikom dolaska na Sveučilište još jedna je od aktivnosti mobilnosti.

 

Mobilnost na Sveučilištu moguće je ostvariti kroz projekte Erasmus+ i CEEPUS program.

Međunarodna partnerstva

Uloga ureda je raditi na povećanju i proširivanju kvalitete međunarodnih partnerstava i pružanje organizacijske, savjetodavne i administrativne podrške sastavnicama Sveučilišta prilikom sklapanja sporazuma diljem Europske unije i svijeta.

Međunarodni projekti

Glavna uloga ove aktivnosti je pružanje savjetodavne i administracijske pomoći znanstvenicima i umjetnicima prilikom prijavljivanja, vođenja i završavanja međunarodnih projekata u suradnji s Uredom za istraživanje, umjetnost i projekte.

Jačanje partnerstva jedno je od četiri strateška prioriteta Sveučilišta te uključuje međunarodnu suradnju i mobilnost te međuinstitucijsku i poslovnu suradnju.


Obavijesti Ureda za partnerstvo i projekte
Produljenje trećeg natječaja za...

Produljenje trećeg natječaja za mobilnost (ne)nastavnog osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja u okviru Erasmus+ projekta br. 2017-1-HR01-KA107-035013

24. 12. 2018. u 08:03,
Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje produljenje natječaja za osoblje od 6. studenog 2018. godine (KLASA: 605-01/17-01/99, UR. BROJ: 380-01-13-18-7) pod projektnim brojem 2017-1-HR01-KA107-035013, suradnjom između programa (EU) i zemalja partnera (izvan EU). Poziv je otvoren za osoblje u svrhu realizacije mobilnosti podučavanja ili stručnog osposobljavanja. 

ERASMUS+ natječaj za mobilnost...

ERASMUS+ natječaj za mobilnost osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja u organizaciji Udruge Informo, Vodnjan

14. 12. 2018. u 10:12,
Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao dio Konzorcija „Hrvatska sveučilišta za EU projekte“ u suradnji sa Udrugom Informo iz Vodnjana raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja. Natječaj je otvoren do 14. siječnja 2019. godine. 

Rezultati natječaja za mobilnost...

Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za ljetni semestar akademske godine 2018./2019.

11. 12. 2018. u 08:32,
Ivica Petrinić

20. studenog 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za ljetni semestar akademske godine 2018/2019. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je deset prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/18-01/94 i URBROJ: 380-01-01-18-12.

Rezultati Erasmus+ natječaja za...

Rezultati Erasmus+ natječaja za osoblje Sveučilišta - ak. god. 2018./2019. (ljetni semestar)

6. 12. 2018. u 11:41,
Ivica Petrinić

14. studenog 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. u okviru projekta broj 2018-1-HR01-KA103-046933. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/96, URBROJ: 380-01-01-18-11). Rezultate pročitajte u nastavku.

Prvi natječaj za mobilnost...

Prvi natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja u svrhu podučavanja ili osposobljavanja u okviru Erasmus+ projekta br. 2018-1-HR01-KA107-047054

4. 12. 2018. u 18:54,
Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 4.12.2018 objavljuje natječaj za osoblje pod projektnim brojem 2018-1-HR01-KA107-047054, suradnjom između programa (EU) i zemalja partnera (izvan EU). Poziv je otvoren za osoblje u svrhu realizacije mobilnosti podučavanja ili stručnog osposobljavanja. Prijave se primaju zaključno s 31.12.2018. godine. 

Program razmjene studenata u...

Program razmjene studenata u Njemačkoj „Principles of Sustainable Business“

28. 11. 2018. u 14:57,
Ivica Petrinić

Umwelt-Campus Birkenfeld Treir University of Applied Sciences traži zainteresirane studente koji su se voljni prijaviti programu Study Semester u ljetnom semestru (ožujak – srpanj 2019.). Studenti će tijekom semestra proći kroz šest modula koji obuhvaćaju tematiku obnovljive energije, analize životnog ciklusa i klimatskih promjena u sklopu s osnovama održivog poslovnog upravljanja. Kao dodatak navedenome, uvrstit će se aspekti njemačkog jezika i kulture. 

Ponuda stručne prakse - The British...

Ponuda stručne prakse - The British International School

14. 11. 2018. u 15:41,
Ivica Petrinić

The British International School traži visoko motivirane i talentirane pripravnike da se pridruže timu i svoje stečeno znanje prenesu u praksu. Kandidat dobiva mogućnost za rad u dinamičnom radnom okruženju i stjecanju te poboljšanju profesionalnih vještina u poticajnom međunarodnom okruženju.

Drugi natječaj za mobilnost studenata...

Drugi natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus + projekta br. 2017-1-HR01-KA107-035013

7. 11. 2018. u 14:31,
Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 7.11.2018 objavljuje natječaj za studente pod projektnim brojem 2017-1-HR01-KA107-035013, suradnjom između programa (EU) i zemalja partnera (izvan EU). Poziv je otvoren za studente u svrhu realizacije studijskog boravka. Prijave se primaju zaključno sa 31.12.2018. godine.