Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA:


Raspored obveznih sistematskih pregleda za redovne studente prve godine studija