Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

VRJEDNOVANJE NASTAVE:

UNWTO Affiliate Member


Vrjednovanje nastavnog rada studentskim anketama

Cjelokupni tekst nove politike Sveučilišta vezan za vrjednovanje nastavnog rada studentskim anketama možete pročitati u dokumentu:


Rezultati vrjednovanja