Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izmjene/dopune studijskih programa

Periodične provjere i praćenje programa i kvalifikacija

Praćenje studijskih programa preduvjet je pravovremenog prilagođavanja unutrašnjim i vanjskim uvjetima njihova izvođenja. Stoga se podaci o uspješnosti izvođenja programa na godišnjem planu moraju kontinuirano prikupljati. S druge strane, potrebno je prikupljati i mišljenja svih unutrašnjih i vanjskih dionika SOUK-a koji su vrlo značajni za planiranje razvoja postojećih i novih programa Sveučilišta.

Praćenje studijskih programa Sveučilišta ostvaruje se putem sljedećih pokazatelja:

 1. Preduvjeti izvođenja
  Kako bi se omogućilo neometano izvođenje nastavnog procesa, potrebno je osigurati sljedeće:
  1. jasnoću, točnost i potpunost izvedbenih planova nastave i detaljnih izvedbenih nastavnih planova i programa (silaba),
  2. pravilnu definiranost ishoda učenja studijskog programa te nastavnih metoda i sadržaja kojima će se ishodi učenja postići,
  3. dostupnost i dostatnost obrazovnih resursa
 2. Analiza profila predmeta
 3. Studentska procjena kvalitete nastave i seminara/vježbi
 4. Analiza percepcije i ocjena elemenata koji utječu na donošenje odluka pri upisu na studij
 5. Analiza kvantitativnih standarda izvedbe nastave
 6. Analiza uspješnosti studiranja
 7. Analiza razloga neuspješnosti studiranja
 8. Analiza broja diplomiranih i nezaposlenih studenata
 9. Procjena kvalitete studija – trenutačni studenti
 10. Procjena kvalitete studija – završeni studenti
 11. Anketiranje kvalitete stručne prakse

Izmjene/dopune studijskih programa

Cjelokupni proces izmjena studijskih programa temelji se na rezultatima aktivnosti/procedura iz prethodne točke i odredbama Pravilnika o vrjednovanju obrazovnih programa Sveučilišta.

Sve se izmjene studijskih programa unose u za to predviđeni obrazac koji čini prilog Pravilnika. Klasifikacija izmjena i dopuna vrši se sukladno Dodatku 1 Pravilnika. Ovisno o vrsti i obujmu promjena u studijskome programu primjenjuje se adekvatna procedura opisana navedenim Pravilnikom.

Postupak se provodi sukladno Zaključku NVVO-a i Uputi MZOS-a.