Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanost i istraživanja

Autor: Igor Duda
Predstavljanje projektnih knjiga
Na Šestom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi , koji se održava u Puli od 28. do 30. rujna 2023., bit će po prvi put predstavljene knjige koje su rezultat rada na istraživačkom projektu Mikrosocijalizam koji je od 2018. do 2023. financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

Autor: Igor Duda
6. Socijalizam na klupi, 28-30. rujna...
Šesti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi s temom Krize i reforme održava se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 28. do 30. rujna 2023. u organizaciji sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma.

Znanstveni skup Susreti na dragom...
Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na sudjelovanje na  Znanstvenom skupu Susreti na dragom kamenu   „Tragom Mije Mirkovića - Od uzroka ekonomskog zaostajanja do integracije u suvremeno društvo" koji se održava u Puli i Raklju, 27. i 28. rujna 2023. pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za društvene znanosti.

Digitalna transformacija visokog...
CARNET u sklopu projekta e-Sveučilišta organizira za dionike u visokom obrazovanju konferenciju pod nazivom  Digitalna transformacija visokog obrazovanja: inovacije za budućnost učenja i poučavanja  u Vodicama u razdoblju  od 8. do 10. studenoga 2023. godine . Cilj projekta e-Sveučilišta je transformirati visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj uz implementaciju i razvoj digitalne nastavne infrastrukture, digitalnih alata i kompetencija.

IV. znanstveno-stručni skup:...
Pozivamo vas na IV. znanstveno-stručni skup: "Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora s međunarodnim sudjelovanjem". Skupom će se obilježiti i 30. obljetnica istraživanja Rogozničkog jezera (Zmajevo oko kod Rogoznice), a održat će se u gradu Krku od 6. do 8. listopada 2023.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
BSides Osijek 2023
U Osijeku se 6. rujna 2023. godine održava  BSides konferencija  kojoj je cilj okupiti stručnjake i entuzijaste iz područja informacijske sigurnosti u svrhu razmjene ideja i znanja. Na konferenciji će se razgovarati o aktualnim temama, trendovima, problemima, ali i najnovijim rješenjima s kojima se stručnjaci susreću na područjima informacijske sigurnosti.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade...
U svrhu informiranja zainteresiranih, te s ciljem povećanja projektnih aktivnosti, Ured za istraživanje umjetnost i znanstveni razvoj objavljuje javno dostupne Otvorene natječaje Hrvatske zaklade za znanost.  MOBDOK-2023 MOBODL-2023-08 MOBDOL-2023-08 CHANSE - HERA CHANSE - NORFACE ERC-2023/2025. Više informacija o pojedinom natječaju možete pronaći na  poveznici .

Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje. Javno savjetovanje otvoreno je od 25. svibnja do 9. lipnja 2023. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24150 . 

Znanstveni skup Susreti na dragom...
Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na sudjelovanje na  Znanstvenom skupu Susreti na dragom kamenu   „Tragom Mije Mirkovića - Od uzroka ekonomskog zaostajanja do integracije u suvremeno društvo" koji će se održati u Puli i Raklju, 27. i 28. rujna 2023. pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za društvene znanosti.

Javni pozivi u okviru programa...
Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost nalaze se obavijesti o raspisanim javnim pozivima u okviru programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: Javni poziv za izbor i imenovanje kandidata za članove Odbora za procjenu projekata za natječaj „Razvojne istraživačke potpore” Javni poziv za izbor kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva za Program mobilnosti Rok za prijave na oba Javna poziva je 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Doc. dr. sc. K.D. Basaneže u projektu...
Stalna članica Odsjeka za anglistiku doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže odnedavno je suradnica na znanstvenoistraživačkom projektu "Metaforičke kolokacije – sintagmatske sveze između semantike i pragmatike" koji financira Hrvatska zaklada za znanost, IP-2020-02-6319, a čija je voditeljica prof. dr. sc. Aneta Stojić s Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt okuplja stručnjake koji korpusnim pristupom istražuju metaforičke kolokacije u engleskom, njemačkom, hrvatskom i talijanskom mrežnom korpusu. Glavni je cilj projekta stjecanje novih spoznaja o prirodi stvaranja kolokacijskih sveza, tj. o procesu stvaranja metaforičkih kolokacija.

Poziv na dostavu projektnih...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“  u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“. Ukupna raspoloživa sredstva : Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je  50.003.318,00 EUR.  Najniži iznos za pojedini projekt iznosi  500.000,00 EUR , a najviši  1.500.000,00 EUR. Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije  od 24. travnja 2023. godine , s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga  do 31. kolovoza 2023. godine.

Nagrada HAZU-a za najviša znanstvena...
Odlukom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. redovitoj sjednici, održanoj 29. ožujka 2023., prof. dr. sc. Ivanu Jurkoviću i izv. prof. dr. sc. Violeti Moretti dodijeljena je Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu za područje društvenih znanosti. Prof. dr. Ivan Jurković redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest, a izv. prof. Violeta Moretti profesorica je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Puli. Suautori su kritičkoga izdanja "Govor za Hrvatsku" u dva izdanja:

Okrugli stol: Rezultati istraživačkog...
Istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. ( Mikrosocijalizam , HRZZ IP-01-2018-5394) primiče se svome kraju. Suradnici se okupljaju na zadnjem radnom sastanku poslije kojega će u srijedu, 5. travnja 2023., u 12.00 sati u Dvorani Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskoga fakulteta u Puli , za javnost održati okrugli stol na kojem će govoriti o tijeku istraživanja, polazištima i konačnim rezultatima.

Autor: Nataša Urošević
Znanstveni skup Susreti na dragom...
Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na sudjelovanje na  Znanstvenom skupu Susreti na dragom kamenu   „Tragom Mije Mirkovića - Od uzroka ekonomskog zaostajanja do integracije u suvremeno društvo" koji će se održati u Puli i Raklju, 27. i 28. rujna 2023. pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za društvene znanosti. Skup se održava u suorganizaciji Razreda za društvene znanosti HAZU i Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Fakulteta za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskog društva ekonomista, Istarskog povijesnog društva, Čakavskog sabora, Istarske županije, Grada Pule i Općine Marčana. Mnogostranim Mirkovićevim stvaralaštvom bavio se ponajviše znanstveni skup Susreti na dragom kamenu , na kojemu su u trideset godina rada, od 1968. do 2001., kad je tiskan posljednji od 22 sveska zbornika, obrađeni ključni aspekti njegova znanstvenog, publicističkog i književnog djela, ali i problematika razvojnih i integracijskih procesa Istre i šire regije. U želji da revaloriziramo Mirkovićevo djelo u aktualnom globalnom kontekstu, FET „Dr. Mijo Mirković“ s partnerskim institucijama obnovio je Susrete , a naredni skup održat će se povodom 125. godišnjice rođenja Mije Mirkovića, 27. i 28. rujna 2023. Cilj konferencije  je na tematski sveobuhvatan način revalorizirati ključne aspekte Mirkovićeva stvaralaštva, uključujući povijesne i gospodarske teme, razvojne i integracijske procese Istre i šire regije, sociokulturne transformacije i pitanja kulturnog identiteta u aktualnom globalnom kontekstu. Konferencija tematski pokriva  različite aspekte Mirkovićeva znanstvenog, publicističkog i književnog djela te razvojnih procesa Istre i šire regije. Prihvaćeni radovi bit će publicirani u zasebnom zborniku u suizdavaštvu s HAZU, a dio radova i u renomiranim publikacijama partnerskih institucija. Mjesto i datumi održavanja konferencije: Pula i Rakalj, 27. i 28. rujna 2023. Rok za predaju sažetaka (do 300 riječi) : 1. svibnja 2023. Molimo da prijave, sažetke i upite šaljete na mail adresu: susreti@unipu.hr Više informacija kao i upute oko predaje radova može naći na web-stranicama konferencije . Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake da se prijave na konferenciju i da svojim radovima doprinesu uspjehu konferencije i znanstveno-stručnoj raspravi o povijesnim i gospodarskim temama, razvojnim i integracijskim procesima, sociokulturnim transformacijama i zavičajnom identitetu, tragom akademika Mije Mirkovića. Radujemo se ponovnim susretima! Organizacijski odbor konferencije

Autor: Damjana Frančić
Dostupno 30 APC vaučera za objavu u...
Švicarski izdavač znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sklopili su sporazum temeljem kojega je hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici dostupno 30 APC vaučera (APC – Article Processing Charges) za objavu radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave za autore. U periodu od 1. travnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine 30 radova predanih za objavu ispunjava uvjete za objavu u otvorenom pristupu prema ovom sporazumu. Ova mogućnost odnosi se na sve hrvatske znanstvenike, odnosno autore za korespondenciju koje će se identificirati na temelju službenih e-mail domena matičnih ustanova.

Pulsko Sveučilište na konferenciji...
Valorizacija zajedničke europske baštine kroz digitalizaciju vrijednih baštinskih zbirki i umrežavanje kreiranjem transnacionalnih kulturnih ruta bila je glavna tema konferencija međunarodne konferencije E-ROUTES: "Enhancing heritage experience - Exploring cultural routes" , koja je u Šibeniku okupila više od stotinu stručnjaka i znanstvenika iz područja kulturne baštine i njene digitalizacije iz dvadesetak zemalja. U sklopu bogatog programa uvodne konferencije projekta Kreativne Europe E-Routes - Time Travel Routes through Europe posvećenoga inovativnim načinima predstavljanja putopisnih izvora u kontekstu kulturno-povijesne baštine i doživljaju putovanja kao komunikacije koja povezuje mjesta i ljude kroz zajedničko iskustvo dijeljenja kulturne baštine, predstavljena su i aktualna istraživanja i projekti pulskog Sveučilišta.

37. međunarodni znanstveni skup...
Prva obavijest o održavanju 37. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku dostavljena je prije dva mjeseca, a danas imamo zadovoljstvo dostaviti drugu obavijest, koja sadrži sve važne informacije o održavanju skupa. Radujemo se vašim prijavama, radujemo se druženju u gradu na Dravi!

Autor: Dominik Tomislav Vladić
XXXVII. međunarodni skup HDPL: Jezik...
Redoviti godišnji skup uglednog Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održat će se od 15. do 17. lipnja 2023. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ovogodišnja tema, Jezik i migracije, vrlo je aktualna, a u tijeku je drugi poziv za sudjelovanje upućen  zainteresiranim znanstvenicima. U kratkom videu uratku pronaći ćete više pojedinosti o skupu uz važnu napomenu kako je krajnji rok za prijavu: 1. travnja. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Prijavite se na konferenciju Srce DEI...
Sveučilišni računski centar (Srce) od 28. do 30. ožujka 2023. godine u prostorima Mozaik Event Centra i Sveučilišnog računskog centra organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i konferenciju nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). 

Natječaj za podnošenje prijedloga za...
Radi dodjele „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2022. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate/kandidatkinje: za nagradu za životno djelo,  za godišnju nagradu.

Autor: Nataša Urošević
Pulsko Sveučilište na konferenciji o...
Modeli održive valorizacije europskih obalnih fortifikacijskih sustava bili su glavna tema konferencije "Apuntando al Mar", koja je održana u Ferrolu, Španjolska od 9. do 11. veljače. Na poziv uglednih španjolskih stručnjaka, na konferenciji koja okupila tridesetak izlagača i više od dvjesto sudionika predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Nataša Urošević s pulskog Sveučilišta, koja je u izlaganju na temu PARTICIPATORY MANAGEMENT AND VALORISATION OF ADRIATIC COASTAL FORTIFICATIONS – THE CASE OF PULA, CROATIA predstavila europske, hrvatske i lokalne pulske primjere dobre prakse valorizacije fortifikacijske baštine. Izlaganje je izazvalo veliko zanimanje okupljenih stručnjaka, a u diskusiji koja je uslijedila naglašena je važnost međunarodne suradnje i umrežavanja na valorizaciji i revitalizaciji zajedničke europske baštine. Konferencija je održana u Ferrolu, važnoj španjolskoj ratnoj luci s povijesnim Arsenalom i vrlo aktivnim brodogradilištem, pa su domaćini izrazili interes za povezivanje gradova i regija s vrlo sličnom poviješću i baštinom. Projekte i istraživanja pulskog Sveučilišta pohvalio je i voditelj panela o održivoj valorizaciji fortifikacija dr. Mario Crecente, arhitekt i profesor na Sveučilištima A Coruña i Santiago, s kojim je također dogovoren nastavak suradnje na zajedničkim projektima.

Objavljen Poziv „Start-up/spin off...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima. Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. svibnja 2023. godine Više na  poveznici .

Autor: Branko Velimirović
Prvi anglistički broj  znanstvenog...
Nedavno je iz tiska izišao 19. broj znanstvenog časopisa Tabula Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, ovog puta posvećen anglističkim temama, od lingvističkih i književnih do kulturoloških. Uredili su ga stalni članovi Odsjeka za anglistiku prof. dr. sc. Renata Šamo i izv. prof. dr. sc. Igor Grbić, a svojim su radovima aktivni prilog njegovu nastanku također dala preostala dva stalna člana Odsjeka doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže i predavač Krešimir Vunić, te njihovi vanjski suradnici prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović i prof. dr. sc. Aneta Stojić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odnosno doc. dr. sc. Nikola Novaković s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svaki je od ukupno šest objavljenih radova na hrvatskom ili engleskom jeziku prošao postupak anonimnog dvostrukog recenziranja, a u njemu su sudjelovali domaći i inozemni stručnjaci specijalizirani za određena područja.

Poziv "Razvoj karijera mladih...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine. Više na  poveznici .

Obavijest o odobrenoj financijskoj...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nakon provedene prosudbe Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge odobrilo financijsku potporu za dodatno šest skupova i jednu školu. Više informacija na:  https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/obavijest-o-odobrenoj-financijskoj-potpori-organizatorima-znanstvenih-i-znanstvenostrucnih-skupova-i-skola-u-2022-godini-na-temelju-prigovora/5165

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Poziv na predstavljanje zbornika...
U srijedu, 23. studenog u 18 sati u Sveučilišnoj knjižnici bit će predstavljen zbornik znanstveno-stručnog skupa "500 godina Flaciusa", koji uključuje 12 znanstvenih i 6 stručnih studentskih radova uz pregled rariteta pulske Flaciane. Uz pozdravne riječi prorektorice za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr sc. Mirjane Radetić-Paić i dekanice FET "Dr. Mijo Mirković" izv. prof. dr. sc. Ksenije Černe te voditelja Sveučilišne knjižnice Ivana Kraljevića, zbornik će predstaviti recenzent prof. dr. sc. Slaven Bertoša, urednice doc. dr. sc. Nataša Urošević i doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup te Dijana Muškardin, prof.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Poziv na zanimljivo predavanje o...
U organizaciji Filozofskog fakulteta u Puli, a u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskim čitateljskim društvom, bit će održano zanimljivo predavanje doc. dr. sc. Lovre Škopljanca s Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naslovljeno je Što osjećamo prema knjigama?, interaktivnog je karaktera, a namijenjeno studentima i nastavnicima bez obzira je li im književnost u središtu profesionalnog usmjerenja ili nije. Otvoreno je i za javnost. Pozivamo sve zainteresirane da dođu u srijedu, 9. studenog u 14 sati u predavaonicu koja se nalazi u zgradi Studentskog doma, Paviljon 1, u Preradovićevoj 9.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Otvoren probni pristup: AJE Digital...
Tvrtka  American Journal Experts  omogućila je hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici probni pristup na  AJE Digital Editing , brz i fleksibilan alat za uređivanje i lekturu znanstvenih i stručnih tekstova na stranim jezicima. Umjetna inteligencija koja upravlja alatom temelji svoje „znanje“ na milijunima primjera izmjena koje su učinili urednici, znanstvenici i stručnjaci, u okviru više od 447 područja istraživanja te više od 2000 tema specifičnih za pojedino znanstveno područje. Digital Editing ispravlja gramatičke pogreške i poboljšava fraziranje i odabir riječi kako bi se osiguralo da se rukopis ocjenjuje prema kvaliteti istraživanja, a ne prema kvaliteti jezika.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Mikrosocijalizam: jugoslavenske...
U organizaciji istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. ( Mikrosocijalizam ) u četvrtak i petak, 27. i 28. listopada 2022., na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u prostoru Studentskog doma, održan je međunarodni znanstveni skup  Mikrosocijalizam: jugoslavenske usporedbe  ( program ,  fotografije ,  Newsletter ). Svi suradnici na projektu nastupili su s rezultatima svojih istraživanja te ih u raspravama povezivali s izlaganjima pozvanih kolegica i kolega koji se također bave mikrohistorijom i različitim aspektima društvene povijesti Jugoslavije.

Javni poziv za dodjelu državnih...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od srijede, 19. listopada 2022. godine od 12.00 sati do srijede, 9. studenoga 2022. do 12.00 sati. Više na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/5089

Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli poziva Vas na svečano otvaranje  Međunarodnoga znanstvenog skupa talijanistike u čast akademiku Goranu Filipiju (1954. - 2021.)  u petak, 21. listopada 2022. u 10:00 u Palači Soardo Bembo u Balama. Skup će se odvijati 21. i 22. listopada s izlaganjima pedeset sudionika. Više detalja o skupu možete pronaći u programu i na sljedećoj poveznici: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/znanost_i_istrazivanja/znanstveni_skupovi/2022/italianistica Radujemo se Vašem dolasku!

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Otvoreni podaci - što su i kako mi...
H2020 TODO - Twinning Open Data Operational pripremio je online tečaj:"Otvoreni podaci - što su i kako mi mogu koristiti? Smjernice dobre prakse za rad s otvorenim podacima u Hrvatskoj" Za pristup tečaju treba se prijaviti u sustav, a nakon toga upisati na tečaj. Zašto upisati ovaj tečaj? Istražite osnove i ciljeve otvorenih podataka i otvorene vlade Otkrijte prilike stvorene (ponovnom) uporabom otvorenih podataka Zavirite u tehnološke izazove u (ponovnoj) uporabi i procesu objavljivanja otvorenih podataka Saznajte kako objaviti otvorene podatke na održiv način Pogledajte smjernice dobre prakse za rad s otvorenim podacima u drugim europskim zemljama koje će poslužiti kao inspiracija za Hrvatsku Naučite iz hrvatskih primjera kako se različiti dionici odnose prema otvorenim podacima Postanite stručnjak za otvorene podatke u Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama...
26. 9. je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_111_1637.html Stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Komentari izneseni u javnom savjetovanju i odgovori na njih nalaze se https://www.nvzvotr.hr/novosti/118-odrzano-javno-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-pravilnika-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-uvjetima-za-izbor-u-znanstvena-zvanja U odgovorima se eksplicitno navodi: „Budući da se izrada novog Pravilnika očekuje vrlo skoro (6. mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona), a novi Pravilnik je nužan, budući da novi Zakon ukida znanstvena zvanja, čime ovaj Pravilnik postaje neupotrebljiv, vjerujemo da će to biti prilika za izradu jednog bitnije reformiranog Pravilnika, koji bi mogao biti na tragu novih ideja prezentiranih u DORA Deklaraciji, kao i dokumentu Europske komisije „Towards a reform of the research assessment system“ Ovaj Pravilnik donosi zanimljiva rješenja, tako npr.: „Čl.27. (3) Radovi kategorije (a1) jesu radovi publicirani u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama referiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection) i Scopus. (4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, Compendex, Geobase, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, SCI-EXP, SSCI, A&HCI, Westlaw,....“

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Na konferenciji u Veneciji dogovorena...
Europski primjeri dobre prakse i modeli transnacionalne projektne suradnje u valorizaciji zajedničke europske baštine bile su glavne teme konferencije " Fortified systems: from frontier places to European Cultural Corridors: a cultural, environmental and scientific open approach to fortified heritage ", koja je protekli tjedan održana u znanstveno-istraživačkom centru Forte Marghera u Veneciji. Na konferenciji su, uz stotinjak europskih stručnjaka koji su sudjelovali uživo ili online, kao suorganizatori sudjelovali i predstavnici pulskog Sveučilišta i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, koji su predstavili dosadašnje i aktualne projekte u valorizaciji fortifikacija. 

HEJDE projekt: Uspješno završeno...
Druga fokus grupa u okviru projektne aktivnosti Online studijski program koji obrazuje novinare u Hrvatskoj, potreba/prilika? trogodišnjeg međunarodnog institucionalnog znanstvenog projekta Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju (HEJDE), održana je jučer, 15. rujna 2022., s početkom u 17 sati.  I u ovoj je raspravi naglasak bio na prikupljanju stavova i iskustava ispitanika o mogućnostima takvog oblika obrazovanja, izazovima s kojima se treba uhvatiti u koštac te preporukama za što učinkovitije kreiranje i organizaciju potencijalnog studijskog programa koji obrazuje novinare na daljinu s naglaskom na njegovu održivost. I ova je diskusija rezultirala brojnim kvalitetnim prijedlozima i sugestijama, a posebno je upozoreno na moguće prepreke i izazove u realizaciji programa. 

HEJDE projekt: Održana prva fokus...
Jučer je, 13. rujna 2022., s početkom u 17 sati održana fokus grupa u okviru projektne aktivnosti Online studijski program koji obrazuje novinare u Hrvatskoj, potreba/prilika? trogodišnjeg međunarodnog institucionalnog znanstvenog projekta Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju (HEJDE). Grupni intervju trajao je 140 minuta, a razgovor je moderirala doc. dr. sc. Tijana Vukić , voditeljica HEJDE projekta.   Cilj aktivnosti je prikupiti podatke o ključnim značajkama, postavkama, izazovima, mogućnostima i preporukama (programskim, tehnološkim, metodičkim, operativnim, institucionalnim) tog potencijalnog studijskog programa s naglaskom na njegovu održivost. 

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga...
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj mrežnoj stranici, u svrhu savjetovanja s zainteresiranom javnošću, objavio je akt - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u njegovo poboljšanje  Primjedbe se šalju na adresu elektroničke pošte Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj: info@nvzvotr.hr - do 16. rujna 2022.

1. Međunarodna znanstvena...
Od 24. kolovoza do 31. kolovoza Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli bio je domaćinom 1. Međunarodne znanstvene konferencije „Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija“. Ova konferencija organizirana je u okviru institucijskog projekta „Jezik prava i poslovna komunikacija“ na kojem sudjeluju profesori iz Hrvatske, Poljske, Bugarske, a od sljedeće godine pridružit će se Latvija i Slovačka.

Izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački...
Tijekom svečanog otvaranja 45. jubilarnog međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO), izv. prof. dr. sc. Tihomiru Orehovačkom s Fakulteta informatike u Puli je uručena nagrada Friend of MIPRO. Spomenuta se nagrada dodjeljuje pojedincima za predanost vrijednostima Hrvatske udruge za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju te dugogodišnje sudjelovanje na MIPRO međunarodnom skupu. Izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački aktivno sudjeluje na međunarodnom skupu MIPRO od 2007. godine i do sada je u zbornicima istog objavio 28 radova dok je prošle godine bio voditelj sekcije Computers in Education.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Predstavljanje otvorenog natječaja...
Pozivamo Vas na (online) Zoom predstavljanje novog natjecaja HRZZ-a u četvrtak 14.srpnja 2022. u 13 sati. Predviđeno vrijeme trajanja je 1,5 sati. Koordinatorice koje će predstaviti natječaj su Maja Vaupotić Arsenić i Monika Marinović. Program: 13:00 – 13:30 Predstavljanje HRZZ Natječaja IP-2022-10 - Maja Vaupotić Arsenić, Monika Marinović (koordinatorice HRZZ-a) 13:30 – 13:45 Rad panela i recenzijski postupak (član/ica panela za vrednovanje HRZZ-a) 13:45 – 14:00 Postupak praćenja HRZZ projekata (voditelja/ica IP projekta HRZZ-a) 14:00 – 14:30 Pitanja Prijave su obavezne, te ih mozete izvrsiti do srijede 13. srpnja 2022. putem slijedece poveznice .

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli...
Europska je komisija u četvrtak 16. lipnja objavila rezultate natječaja u okviru programa Digitalna Europa (Digital Europe Program – DEP) kojima je Sveučilištu i partnerima odobren projekt Europskog centra za digitalne inovacije EDIH Adria .

Posjetom predsjednika...
Prvim službenim posjetom predsjednika Euro-Mediteranskog sveučilišta prof. dr. sc. Abdelhamida El Zoheiryja rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u petak 17. lipnja dogovoreni su modaliteti suradnje između dva partnerska sveučilišta na razvoju zajedničkih projekata i združenih programa, međunarodnoj suradnji te razmjeni studenata i nastavnika.

HEJDE projekt: Posebni broj časopisa...
Međunarodni časopis Medijska istraživanja , indeksiran u SCOPUS znanstvenoj bazi podataka, poziva na dostavu radova za posebni broj posvećen novinarskom obrazovanju u okviru teme – "Visokoškolsko obrazovanje novinara online – stanje, izazovi, perspektive".  Ovo posebno izdanje časopisa organizirano je kao projektna suradnja s Nakladom Medijska istraživanja u okviru trogodišnjeg (2021.-2023.) međunarodnog znanstvenog projekta " Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju " (HEJDE). Riječ je o institucionalnom projektu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli usmjerenom na multidisciplinarno i interdisciplinarno istraživanje stanja, izazova i obrazovnih mogućnosti suvremenog akademskog obrazovanja novinara.

Na Filozofskom fakultetu u Puli...
Na Filozofskom fakultetu u Puli, u organizaciji Odsjeka za povijest, 27. i 28. svibnja 2022. održano je peto izdanje međunarodnog znanstvenog skupa Past, Present, Future, naslovljeno The Other: Stereotypes and Prejudice in History. Pedeset znanstvenika iz zemlje i inozemstva (Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Češka, Poljska, Švicarska, Italija, Austrija, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Ukrajina, Rusija i Indija) izlagalo je na temu predrasuda i stereotipa u povijesti, od antike do suvremenog doba.

Iz medija: Najava finalne...
Modeli valorizacije kulturne i turističke baštine europskih povijesnih lječilišta glavna su tema finalne konferencije projekta "The European Spa", koja će 2. i 3. lipnja na Brijunima okupiti stručnjake za zdravstveni turizam i znanstvenike s prestižnih europskih sveučilišta. Na dvodnevnoj konferenciji međunarodni konzorcij koji okuplja petnaestak sveučilišta, muzeja i partnerskih institucija iz cijele Europe predstavit će rezultate trogodišnjeg projekta čiji cilj je bio istražiti europsku dimenziju i transnacionalnu baštinu povijesnih lječilišnih destinacija.

Na projektnom sastanku u...
U sklopu priprema za međunarodnu znanstvenu konferenciju o europskoj fortifikacijskog baštini, koja će se održati u Veneciji 15. i 16. rujna, u znanstveno-istraživačkom centru Forte Marghera u Veneciji održan je studijski posjet  i projektni sastanak predstavnika pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile i venecijanskog sveučlišta Ca'Foscari. Docentica Nataša Urošević , predsjednica zajedničkog znanstvenog odbora međunarodnih mreža EFFORTS i Forte Cultura, koje okupljaju 150 europskih gradova s fortifikacijama, s kolegama iz partnerskih institucija u Veneciji i Veroni razgovarala je o mogućnostima unapređenja međunarodne suradnje i organizaciji zajedničkih aktivnosti, radionica, ljetnih škola i konferencije "Fortified systems: from frontier places to European Cultural Corridors" u rujnu.

Programom „Istraživački projekti“ HRZZ-a financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Natječaj je otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative, a rok za prijavu je 5. listopada 2022. u 13 sati.

Pošaljite rad za prvi broj naše nove...
Zbornik Studentski radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je nova interdisciplinana publikacija otvorenog tipa osmišljena kao e-izdanje koje se objavljuje jednog godišnje, a u ovisnosti u dinamici pristizanja radova postoji mogućnost i izdavanja više puta godišnje. Cilj publikacije je usmjeriti studente u znanstveno-stručni istraživački rad razvijajući time njihove profesionalne vještine i kompetencije, profesionalnost, kreativnost i odgovornost u produciranju relevantnih znanstveno-stručnih dostignuća. Osnovni motiv objavljivanja samostalnih studentskih radova, radova u koautorstvu s mentorima, nastavnicima i suradnicima iz akademske zajednice ili stručnjaka iz društvenog okruženja jest stvaranje sinergije znanstveno-nastavne izvrsnosti, istraživačkih napora i kreativnog stvaralaštva koja će potvrditi kvalitetu institucijskih procesa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Time je prepoznata mogućnost profesionalnog usavršavanja studenata, ali i daljnjeg usavršavanja znanstveno-nastavnih djelatnika hrvatske akademske zajednice.

Od danas dostupan Priručnik za...
Ključna aktivnost HEJDE projekta – mapiranje akademskog obrazovanja novinara u Europi – ušla je u sljedeću fazu. Naime, članovi projektnog tima pripremili su Priručnik za interaktivnu digitalnu aplikaciju koji je neophodan za suradnike ovog međunarodnog znanstvenog institucionalnog projekta i potreban za grupno testiranje aplikacije, aktivnosti koja prethodi glavnoj – organiziranom unosu podataka.

Autor: Rozana Veselica Celić
Licenca Sketch Enginea za UNIPU...
Sketch Engine je alat koji se koristi za korpusna, leksikološka, terminološka, traduktološka i brojna druga istraživanje. Softver je 2003. razvila tvrtka Lexical Computing Limited te ga od tada neprestano usavršava i obogaćuje novim jezičnim korpusima. Pomoću svojih algoritama Sketch Engine analizira autentične tekstove koji se ponekad sastoje i od nekoliko milijarda riječi te velikom brzinom identificira što je u nekom jeziku tipično, a što rijetko, neobično ili se može smatrati jezičnom pojavom u nastanku. Sadrži 600 pripremljenih korpusa na više od 90 jezika te tako pruža pravi reprezentativni uzorak jezika.

Najava 45. Jubilarnog međunarodnog...
Ovogodišnji slogan skupa je „ICT u pametnim digitalnim ekosustavima“, a pokrit će različita područja primjene ICT-a, od mikroelektronike, elektronike, podatkovne znanosti, biomedicine, telekomunikacija, preko računala u obrazovanju, inženjerskog obrazovanja do inteligentnih i poslovnih inteligentnih sustava, robotike, digitalne ekonomije, prava i još mnoga druga područja. Ove godine skup daje poseban značaj pametnoj industriji te je oformljeno novo savjetovanje pod nazivom “Pametna industrija i digitalni ekosustavi - SIDE” koje će se održati po prvi put.

Poziv za dostavu sažetaka...
University Industry Innovation Network (UIIN) objavljuje poziv za dostavu sažetaka radova do 24. siječnja, 2022. godine. Konferencija naslova "Ideate, Innovate, Inspire, Interact" održat će se 14. i 15. lipnja, 2022. godine u Amsterdamu, Nizozemska.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Projekt HEJDE: Zadnji razgovor o...
Elektronički intervju, koji je s umirovljenom redovitom profesoricom dr. sc. Nadom Zagrabljić Rotar krajem prosinca 2021. provela docentica Tijana Vukić, objavljen je u elektroničkoj publikaciji H-Alter 31. prosinca. To je ujedno i posljednji tekst u okviru projekta Javni dijalog o akademskom obrazovanju novinara koji je u prošloj godini financirala Agencija za elektroničke medije na temelju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. 

Projekt HEJDE: izv. prof. dr. sc....
Doc. dr. sc. Tijana Vukić , voditeljica HEJDE projekta, sredinom prosinca 2021. putem jedne platforme za konferencijski poziv s izv. prof. dr. sc. Ivanom Tantom, osmim sugovornikom Javnog dijaloga o akademskom obrazovanju novinara, problematizirala je, iz perspektive studijskih programa, dvije oprečne struke novinarstvo i odnose s javnošću te izazove i posljedice njihovog preklapanja u praksi. Tekst je 23. prosinca objavljen u e-publikaciji H-Alter.

Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) raspisao je natječaj za dodjelu nagrada domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća koja su od trajnog značaja za Republiku Hrvatsku.

Najvišom ocjenom zaključeno...
Znanstveni istraživački projekt ''Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar'' provodio se na Sveučilištu Jurja Dobrile ( Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta ) od siječnja 2018. do srpnja 2021., pod vodstvom prof. dr. sc. Roberta Matijašića .

Održan znanstveno-stručni skup...
Predstavljanjem Misala kneza Novaka iz 1368., najstarijeg hrvatskog glagoljskog misala, u originalu i faksimilnom izdanju te prikazom istraživanja o modelima valorizacije glagoljaške baštine Istre u kulturnom turizmu zaključen je međunarodni znanstveno-stručni skup organiziran na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli povodom 500. godišnjice rođenja Stipana Konzula Istranina, znamenitog glagoljaša iz Buzeta.

HEJDE projekt: Javni dijalog o...
Na temu poslijediplomskog stupnja visokoškolskog obrazovanja novinara u Hrvatskoj, odnosno doktorskih studija, doc. dr. sc. Tijana Vukić je sredinom studenoga elektroničkim putem razgovarala s izvanrednom profesoricom Ivom Rosanda Žigo, voditeljicom Poslijediplomskog doktorskog studija Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever u Koprivnici.

Provedba projekta Mikrosocijalizam...
Istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) provodi se od 9. studenog 2018. do 8. travnja 2023. pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Igora Dude i uz financiranje Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ IP-01-2018-5394). Nakon oba prošla izvještajna razdoblja provedba projekta vrednovana je najvišom ocjenom A. Do sada su članice i članovi istraživačkog tima proveli veći dio potrebnih arhivskih i terenskih istraživanja, održali tridesetak izlaganja na znanstvenim skupovima, ostvarili više sudjelovanja u radionicama, gostujuća predavanja i druge oblike usmene diseminacije.

HEJDE projekt: O visokoškolskom...
Početkom studenoga, elektronička publikacija H-alter objavila je razgovor doc. dr. sc. Tijane Vukić s Tonijem Jurićem, prvostupnikom novinarstva i odnosa s javnošću i studentom diplomskog studija Mediji u Dubrovniku, koji je na internetskoj etapi Pula-Dubrovnik proveden krajem listopada putem jednog konferencijskog alata. Riječ je o šestom objavljenom intervjuu u okviru projekta Javni dijalog o akademskom obrazovanju novinara koji financira Agencija za elektroničke medije, a koji je pridružena aktivnost međunarodnom znanstvenom institucionalnom projektu Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju ( HEJDE ) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli koji vodi doc. dr. sc. Tijana Vukić.

Poziv na online radionicu...
Online radionica pod nazivom "Making Social Science Research Transparent" u čijoj organizaciji i izvedbi sudjeluje i Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (CROSSDA), u suradnji s kolegama iz konzorcija CESSDA, održati će se 11.11.2021., od 13:30 do 16:45, preko platforme Zoom. U prvom dijelu (od 13.30 do 14.30) govoriti će se o osnovnim elementima transparentnosti u istraživačkom procesu, s posebnim naglaskom na objavu istraživačkih podataka.

Obavijest o odobrenoj financijskoj...
Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini od 15. veljače 2021. godine i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelio je financijsku potporu za 224 časopisa u ukupnom iznosu od 12.102.721,00 kune.

HEJDE projekt:  prof. dr. sc. Tena...
Sugovornica rujanskog izdanja Javnog dijaloga o akademskom obrazovanju novinara, koji vodi docentica dr. sc. Tijana Vukić, bila je dugogodišnja iskusna novinarka i redovna profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – prof. dr. sc. Tena Perišin. Razgovor je objavljen 6. listopada u suradnji s e-publikacijom H-Alter.

Međunarodna znanstvena konferencija...
Od 30. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održana je II. Međunarodna znanstvena konferencija Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta , u povodu 25. godišnjice osnutka studija kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a konferencijom Rusistika u slavenskom, europskom i svjetskom kontekstu nastavlja se obilježavanje 20. godišnjice učenja ruskoga jezika u Puli, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Konferencija se provela na daljinu preko platforme ZOOM. Poslije konferencije sudionicima su poslane potvrde o sudjelovanju, a zbornik radova s međunarodnom recenzijom je u tisku.

Nova Erasmus+ aplikacija s...
Komisija je pokrenula novu aplikaciju Erasmus+ i tako učinila novi korak u digitalizaciji programa Erasmus+. Studenti će putem nove aplikacije dostupne na svim jezicima EU-a moći koristiti digitalnu  europsku studentsku iskaznicu , koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji. 

Otvoren je pristup na bazu...
Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) baza pokriva područje medicine i zdravstva sa osvrtima na aktualne teme područja, te omogućava pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima i recenzijama članaka. Također je integrirana sa bibliografskom bazom podataka Medline. EMBR baza se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR).

Međunarodna znanstvena konferencija...
Obavještavamo sudionike i zainteresiranu javnost da se radi nepredviđenih okolnosti konferencija do daljnjega odgađa. O novostima ćete, kao i do sada, biti na vrijeme obaviješteni putem mrežne stranice međunarodnog institucionalnog znanstvenog projekta "Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju" (HEJDE):

Docentica Tijana Vukić postala...
Doc. dr. sc. Tijana Vukić 7. rujna 2021. godine izabrana je za voditeljicu Privremene radne skupine Novinarsko i komunikacijsko obrazovanje (engl. Temporary Working Group Journalism and Communication Education ) prestižne međunarodne znanstvene organizacije Europskog udruženja za istraživanje komunikacija i komunikacijskog obrazovanja (engl. European Communication Research and Education Association - ECREA).

Znanstveni časopis “Economic Research...
Clarivate Analytics je kroz svoju Journal Citaiton Report (JCR) bazu podataka objavio Journal Impact Factor (JIF) za 2020. Godinu. Novi JIF izračunat je za nešto više od 20 000 časopisa iz 113 zemalja, svrstanih u sveukupno 254 predmetna područja, uključujući 38 hrvatskih časopisa (SCIE – za 33 hrvatska časopisa, SSCI – za 7 hrvatska časopisa). Ovogodišnje izdanje JCR-a uključuje po prvi put radove u postupku objavljivanja (early access), te je pokrivenost sadržaja proširena uključivanjem časopisa indeksiranih u ESCI (Emerging Sources Citation Index) I AHCI (Arts& Humanities Citation Index) citatnim indeksima (iako se za njih faktori odjeka ne izračunavaju).

Javni poziv za financijsku potporu...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv. Rok za prijave je 31. kolovoza 2021.

Javni poziv za financijsku potporu u...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke. Rok za prijave je 31. kolovoza 2021.

Javni poziv za financijsku potporu...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2021. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Rok za prijave je 31. kolovoza 2021.

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje dva nova natječaja u 2021. godini. Program međunarodne suradnje u okviru inicijative Wave (SNSF) IPCH-2021-10    ( „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti”) , otvoren je za zajedničku prijavu do 1. listopada do 17 sati, a prijava hrvatskog istraživača otvorena je do 4. listopada do 12 sati u EPP sustav.

Poziv na međunarodnu znanstvenu...
Objavljen je poziv za 72. međunarodnu znanstvenu konferenciju Economic and Social Development ESD naslova "Digital Transformation and Business" koja će se održati od 23. do 24. rujna 2021. godine na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Otvorene prijave za doktorsku stipendiju
Sveučilište Ben-Gurion u Negevu (Izrael) poziva studente doktorskih studija da se prijave za doktorsku stipendiju naziva Sandwich Doctorate.  Program pruža mogućnost dolaska i provođenja istraživanja na Sveučilištu u trajanju od 4 do 12 mjeseci. Prijaviti se mogu studenti doktorskih studija koji su uspješno završili barem jednu godinu studija, te koji nisu državljani Izraela, niti tamo stanuju. Prijave je moguće izvršiti do 15. srpnja, 2021. godine. Za dodatne informacije pogledajte sljedeću poveznicu ovdje .

Povećanje vidljivosti i priznatosti...
P-Rank, odnosno publication ranking indeks, ima za cilj povećanje vidljivosti i priznatosti znanstvenika sa značajnijm opsegom publikacija. P-Rank objedinjuje nekoliko rangiranja iz različitih časopisa u kojima su radovi objavljeni. Također omogućava prilagodbu rangiranja za radove koji imaju više autora, što ga izdvaja od ostalih indeksa. P-Rank omogućava više verzija rangiranja, ali u svakoj uzima u obzir radove koji su objavljeni nakon određene, odnosno promatrane godine. P-Rank omogućava prilagodbu rangiranja uz ograničavanje (izuzeće) određenih zemalja i regija, u svrhu kvalitetnijeg razumijevanja i istraživanja mogućih razlika unutar istraživačke zajednice. Zanimljivost je i mogućnost podržavanja (endorsment) znanstvenika sa aktiviranim profilom navedenog rankinga.

Predstavljen Journal Citation...
Na mrežnim stranicama Clarivate-a predstavljen je Journal Citation Indicator (JCI), novi metrički pokazatelj citatnog utjecaja recentnih izdanja časopisa koji će biti uključen u Journal Citation Reports (JCR) za 2021. godinu. Journal Citation Indicator (JCI) normizira citiranost prema različitim područjima istraživanja, čime olakšava interpretaciju i usporedbu podataka. JCI indikator uzima u obzir sve časopise iz Web of Science Core Collection baze, uključujući i one koji nemaju Journal Impact Factor (JIF), a koji će biti objavljeni u Journal Citation Reports (JCR) u lipnju 2021. godine. Journal Citation Indicator (JCI) izračunava citiranost publikacija unutar posljednje 3 godine, za razliku od Journal Impact Factora (JIF) koji izračunava citiranost publikacija za posljednje 2 godine. Time se kroz JCI indikator omogućava više vremena kako bi publikacije dosegle veću vidljivost i bolji opseg citiranosti, te je svojevrsna nadopuna JIF-u.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Probni pristup na SciVal i serija...
Hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici tvrtka Elsevier u razdoblju do 2. lipnja 2021. godine omogućava besplatan probni pristup platformi SciVal i niz webinara pripremljenih za lakše snalaženje u ovom alatu. SciVal omogućuje praćenje i analizu uspješnosti istraživačke i znanstvene produkcije, te na temelju podataka i metričkih pokazatelja koje prikuplja iz citatne baze Scopus nudi pregledan vizualni prikaz trendova i utjecaja istraživanja u različitim područjima znanosti, a pospješuje i razvijanje znanstvene suradnje kao i planiranje i optimiziranje budućih istraživačkih aktivnosti. 

Strategija zadržavanja prava i...
Rukopis je, čak i nakon recenzije, intelektualno stvaralaštvo autora. Unatoč tome, u svijetu izdavaštva su uspostavljene razne prakse kojima se pokušava spriječiti ostvarivanje prava znanstvenika da se verzija rukopisa prihvaćena za objavljivanje odmah po objavi učini dostupnom u otvorenom pristupu. U nedavno objavljenom otvorenom pismu znanstvenicima, osnivači kOAlicije S i drugi dionici akademskog izdavaštva pružili su jasan uvid u navedene prakse. U nastavku vam donosimo prijevod pisma u cijelosti.

Poziv na dostavu radova za...
Pozivamo vas da svojim radom doprinesete radu na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "13. Medijski dijalozi" koja će se održati u Puli (virtualno) od 24. do 26. rujna 2021. godine u organizaciji Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije s partnerima iz Crne Gore, Istraživačkim medijskim centrom Podgorica i međunarodnim znanstvenim časopisom "Medijski dijalozi".

Savjetovanje sa zainteresiranom...
Standardom se određuju minimalni uvjeti za izgradnju i razvoj digitalnih knjižnica, digitalnih zbirki i usluga u svim vrstama knjižnica te djelovanje Hrvatske digitalne knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Standard utvrđuje stručne kriterije i mjerila za promicanje kvalitete digitalnih knjižnica, zbirki i usluga sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalnog plana digitalizacije kulturne baštine, uvažavajući ciljeve i zadaće digitalnih knjižnica utvrđenih IFLA-inim/UNESCO-vim Manifestom za digitalne knjižnice.

Autor: Ivica Petrinić
Prijava projektnih prijedloga u...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je u sklopu ovogodišnje PRIMA inicijative (Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području) otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Osiguravanje otvorenog pristupa...
Transformativnim ugovorima s izdavačima nastoji se transformirati sadašnji poslovni model temeljen na pretplati znanstvenih časopisa prema modelu objavljivanja radova u otvorenom pristupu preusmjeravanjem pretplate na pokrivanje troškova izdavanja. Novoobjavljeni izvještaj o transformativnim ugovorima daje prikaz trenutnog stanja, analizira pravne aspekte ugovora te donosi preporuke. U cilju osiguravanja otvorenog pristupa publikacijama i istraživačkim podacima, s izdavačima se pregovara kako bi se financijska sredstva s pretplate preusmjerila u naknadu za objavljivanje u otvorenom pristupu.

Hrvatska zaklada za znanost obavještava da će konzorcij CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) početkom ožujka 2021. objaviti natječaj za međunarodne istraživačke projekte “Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”. Program je nastao zajedničkom suradnjom mreža HERA i NORFACE, a provodit će ga 27 organizacija za financiranje istraživanja iz 24 države uz koordinaciju Poljske nacionalne agencije za znanost (NCN).

U pripremi ovogodišnji Javni poziv za...
S obzirom na intenciju da se ponovno omogući kvalitetnije (su)financiranje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti koje izdaju javni znanstveni instituti i javna visoka učilišta, temeljeno na definiranim kriterijima izvrsnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o tome da se pravo prijave na ovogodišnji Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti ponovno proširi i na javne znanstvene institute i na javna visoka učilišta kao ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost s rokom prijave do 15. veljače. Pozivaju se znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te znanstvenici i članovi akademske zajednice da pošalju prijedloge za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

Izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević dobitnik je nagrade „Milovan Gavazzi“ Hrvatskoga etnološkog društva (HED) za 2019. godinu u kategoriji znanstvenoga i nastavnog rada za monografiju Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena, u izdanju Durieuxa i Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Autor: Ivica Petrinić
Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) raspisao je natječaj za dodjelu nagrada domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća koja su od trajnog značaja za Republiku Hrvatsku.

Dvodnevni međunarodni znanstveno-stručni skup „500 godina Flaciusa“, kojim se Sveučilište Jurja Dobrile u Puli uključilo u obilježavanje ove važne obljetnice, uspješno je zaključen dogovorom da će se "zatvaranje" u sljedećih mjesec dana iskoristiti za pripremu priloga za zbornik radova i zajedničkog istraživačkog projekta.

Autor: Damjana Frančić
Virtualna panel rasprava "Budući...
Prema izvješću "Procjena istraživačkog krajolika Hrvatske", koje je objavio Elsevier na osnovu provedenog istraživanja i analize zaključuje da Hrvatska uspješno povećava svoj istraživački otisak i znanstveni učinak. Podaci se odnose na razdoblje od 2014. do 2018. godine gdje je pokazano da je Hrvatska povećala učinak za 3,6%, što je znatno iznad svjetskog prosjeka od 1,6%. U suradnji s Hrvatskom udrugom za znanstvenu komunikaciju, Elsevier organizira virtualnu panel diskusiju "Future pathways of Croatian research". Diskusija će se održati 3. prosinca 2020. od 10 do 11:30 sati. Na stranicama panel diskusije izvještaj je dostupan u cijelosti i može se preuzeti u PDF formatu. https://www.elsevier.com/events/online-panel-discussion-croatia

Od 1. do 3. prosinca 2020. Filozofski fakultet u Puli bit će domaćin međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Mogućnosti i problemi učenja ruskoga jezika na daljinu u svjetskom obrazovnom prostoru u vrijeme pandemije“. Ova konferencija posvećena je 20. godišnjici učenja ruskoga jezika u Puli, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i 5. godišnjici od osnivanja Hrvatskoga društva nastavnika ruskoga jezika i književnosti. Provodi se na daljinu preko platforme ZOOM, od 1. do 3. prosinca 2020. godine.

Natječajem će se financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Autor: Ivica Petrinić
Znanstveno-stručni skup „500 godina...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli pridružuje se svečanom obilježavanju 500. godišnjice rođenja Matije Vlačića Ilirika (1520-1575), znamenitog Labinjana, prvaka europskog humanizma i reformacije. U suorganizaciji s uglednim partnerima iz Hrvatske i inozemstva, 26. i 27. studenog na Sveučilištu Jurja Dobrile održat će se znanstveno-stručni skup „500 godina Flaciusa“, na kojem će Sveučilišna knjižnica i Narodni muzej u Labinu izložiti raritetna izdanja djela Matije Vlačića Ilirika, a nastavnici i studenti predstaviti svoja istraživanja i projekte.     ×      

Otvorena znanost uzima maha u Europi stvaranjem Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC). Jesu li društvene i humanističke znanosti spremne za EOSC? U kojoj su mjeri prakse otvorene znanosti i FAIR već prisutne u SSH? Kakvu ulogu mogu imati istraživačke infrastrukture i zajednice pojedinih znanstvenih područja u podršci učinkovitom pomaku prema otvorenoj znanosti?

Sveučilište u Splitu, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizira webinar na temu Natječaja za Europski zeleni plan ( Green Deal Call ). Webinar će se održati u četvrtak, 29. listopada s početkom u 11 sati. Green Deal Call posljednji je i najveći objavljeni poziv Okvirnog programa za istraživanje i razvoj -  Obzor 2020., ukupne vrijednosti 1 milijardu eura kojim će se financirati inovacijski i istraživački projekti usmjereni prema postizanju klimatski neutralne Europe.

Podsjećamo da je u okviru pretplate na časopise Cambridge University Press u 2020. godini sklopljen Read & Publish ugovor koji omogućava hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici uključenoj u ovu pretplatu objavljivanje neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge).

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli službeno je pristupilo proceduri dobivanja „Human Resources Strategy for Researchers“ (HRS4R) logotipa u okviru EURAXESS programa. Europska Komisija je 12. listopada 2020. godine prihvatila inicijativu pulskog Sveučilišta za započinjanjem procedure, prihvativši u potpunosti svih 40 načela Deklaracije o pristupanju „Europskojpovelji za istraživače“ i „Kodeksu o zapošljavanju istraživača“.

Europska Komisija lansirala je „Manifest za istraživače COVID-19“ s ciljem maksimizacije pristupa rezultatima istraživanja u okviru borbe COVID-19 virusa. Manifest je dio zajedničkog „odgovora na korona-krizu EU“. Sadrži smjernice i načela za korisnike EU istraživačkih financijskih sredstava za prevenciju koronavirusa, testiranje, tretiranje i cijepljenje s ciljem osiguranja dostupnosti i vidljivosti rezultata istraživanja široj javnosti. Cilj je i osigurati razvoj rješenja u borvi protiv koronavirusa diljem svijeta.

Europska Komisija objavila je krajem rujna Natječaj za zeleni plan (Green Deal Call) unutar programa Obzor 2020. Riječ je o posljednjem Pozivu programa Obzor 2020. za koji je ukupan raspoloživi iznos 1 milijarda eura. Rok za prijavu je 26. siječnja 2021. godine.

Međunarodna znanstvena konferencija...
Sveučilište Sjever, kao suorganizator, u suradnji sa Fakultetom za menadžment Sveučilišta u Varšavi, Poljska i Pravnog fakulteta Sveučilišta Mohammed V u Rabatu, Maroko te "ESD conference" organizira 22. i 23. listopada 2020. godine na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru  Varaždinu 61. Međunarodnu znanstvenu konferenciju ekonomskog i socijalnog razvoja "Društveno odgovorno poslovanje u kontekstu razvoja poduzetništva i obrta" (61st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Corporate social responsibility in the context of the development of entrepreneurship and small businesses")

Na Hrčku je implementirana COVID-19 stranica koja okuplja radove vezane uz temu COVID-19 iz različitih znanstvenih područja objavljenih u časopisima u Hrčku.

Institut za humanističke znanosti u Beču, poljska Akademija znanosti te poljsko Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja u sklopu „ERC Mentoring Initiative“ organiziraju radionicu za prijavitelje ERC Starting i Consolidator potpora za znanstvenike s područja društveno-humanističkih znanosti. Cilj je ove radionice individualiziranim pristupom pomoći znanstvenicima koji planiraju prijaviti ERC projekt u razdoblju od 2020-2023. godine.

Na temelju Javnoga poziva Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2020. godini financijsku potporu organizatorima za 107 znanstvena i znanstvenostručna skupa te 7 škola u ukupnome iznosu od 1.817.653,00 kune. Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 174 uredno pristigla zahtjeva te je na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Natječaj za program mobilnosti pod...
Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj za program mobilnosti pod nazivom "JESH – Croatia" koji potiče znanstvenu suradnju između mladih istraživača u Hrvatskoj i njihovih partnera u Austriji kako bi dala potporu mladim znanstvenicima koji su pogođeni posljedicama pandemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu u ožujku 2020. Program je namijenjen znanstvenicima zaposlenim na znanstvenoistraživačkim ustanovama u Hrvatskoj koji su doktorirali tijekom proteklih 10 godina i koji žele istraživati na partnerskoj ustanovi u Austriji.

Projektni prijedlog “Separation of Powers for 21st Century Europe” (akronim SepaRope) odabran je za financiranje od strane stipendijske mreže NORFACE, i to pod istraživačkom temom “Democratic Governance in a Turbulent Age”. SepaRope prvi je empirijski-utemeljen projekt koji promišlja teoriju i praksu “dioba vlasti” u današnjoj Europi. Dioba vlasti na različite grane (zakonodavna, izvršna, sudbena) u procesu donošenja odluka osigurava poštivanje heterogenih društvenih preferencija te osigurava kontrolu onih koji su “na vlasti”.     ×      

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Paneuropski Hackathon #EUvsVirus –...
Europska komisija u uskoj suradnji sa zemljama članicama Europske unije organizira paneuropski hackathon #EUvsVirus s ciljem povezivanja civilnog društva, inovatora, partnera i investitora diljem Europe radi razvoja inovativnih rješenja za izazove vezane uz koronavirus. HAMAG-BICRO je nacionalno tijelo za podršku natjecateljima iz Republike Hrvatske. Hackathon će biti organiziran od 24. travnja do 26. travnja 2020., s ciljem sudjelovanja 60000 tvrtki, inovatora, nevladinih organizacija i ostalih zainteresiranih.

Javni poziv za financijsku potporu...
S obzirom na trenutačno stanje s COVID-19 virusom, produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja je produžilo dok do 30. svibnja 2020. godine. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Produljenje roka za podnošenje...
S obzirom na trenutačno stanje s COVID-19 virusom i posljedicama potresa od 22. ožujka 2020. godine, produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar“ u 2020. godini do 30. svibnja 2020. godine.

Nagrade za znanstvenike u području...
Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj za dodjelu nagrade Ignaz L. Lieben 2020. Riječ je o nagradi od gotovo 36.000 dolara namijenjenoj mladim znanstvenicima koji su radili u posljednje tri godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji ili Austriji. Kandidati trebaju biti dobi do 40 godina, imati obranjenu doktorsku disertaciju te ostvarivati izvanredne doprinose u poljima molekularne biologije, kemije ili fizike. Akademije znanosti navedenih zemalja mogu predložiti kandidate ali se i kandidati mogu samostalno prijaviti. Rok prijava je 31. svibnja 2020. godine. 

S obzirom na posljedice epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio grad Zagreb i njegovo šire područje, svjesni smo da su određeni segmenti djelovanja znanstvenih organizacija dovedeni u pitanje. Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) u nadolazećim će mjesecima posvetiti posebnu pozornost svakom upitu i zahtjevu vezanom za zastoj u istraživanjima te pronaći rješenje kojim će osigurati nastavak projekta u roku koji voditelj i čelnik organizacije smatraju mogućim.

DAAD - Njemačka služba za akademsku razmjenu i MZO objavili su Natječaj  za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2021.- 2022. Rok za prijavu je 30. lipnja 2020., a početak projektne suradnje 1. siječnja 2021. godine.

Preporuke vezane uz provedbu...
Sukladno preporuci Europske komisije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva znanosti i obrazovanja došlo je do zastoja ili odgode u provedbi bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata. S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere koje se poduzimaju radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvažit će kašnjenja, prilagodbu i odgodu planiranih aktivnosti na ugovorenim bilateralnim znanstveno-istraživačkim projektima zbog više sile uzrokovane ovom pandemijom.

Tematski natječaj za istraživačke...
U izvanrednim i za sve aspekte društva zahtjevnim okolnostima uzrokovanim COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) u okviru svoje misije, daje podršku istraživačkim grupama koje mogu doprinijeti rješenju trenutno najvećih istraživačkih izazova radi spašavanja ljudskih života te čuvanja zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Posebnim HRZZ natječajem financiraju se temeljna i primijenjena istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te istraživanja koja istražuju društvene aspekte pandemije i učinak pandemije na obrazovni sustav.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Produljenje roka za podnošenje...
S obzirom na trenutačno stanje s COVID-19 virusom i posljedicama potresa od 22. ožujka 2020. godine, produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2020. godini do 30. travnja 2020. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi znanstvenici iz područja humanističkih znanosti, društvenih znanosti i umjetničkog područja. Kandidati moraju biti hrvatski državljani upisani na poslijediplomski studij na hrvatskom sveučilištu (pri kraju studija, pred izradom doktorskoga rada) i izvrsno se služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Prednost imaju oni kandidati koji znaju njemački ili druge srednjoeuropske jezike te imaju objavljene znanstveno-istraživačke radove.

Prijava projektnih prijedloga u...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je otvoren poziv za prijavu projekata u sklopu PRIMA inicijative.

Autor: Ivica Petrinić
Zahvaljujemo svim istraživačima koji su sudjelovali u događanju „Istraživački podaci – što s njima?“ koje se održalo 27. veljače 2020. u Akvariju - kongresnom centar Sveučilišta u Rijeci u organizaciji Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Ovim putem želimo vas obavijestiti kako su prezentacijski materijali objavljeni i dostupni na sljedećoj poveznici:

Javni poziv za financijsku potporu u...
Produžen je rok za podnošenje prijava: 30. travnja 2020. S obzirom na trenutačno stanje s COVID-19 virusom, produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini do 30. travnja 2020. godine. Tekst Javnog poziva i detaljnije informacije možete pronaći na  sljedećoj poveznici .

Tijekom 2019. godine Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provela je niz aktivnost čiji je zajednički cilj jačanje kulture kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. Osim provedenih postupaka vanjskog vrednovanja visokih učilišta te drugih redovitih aktivnosti kao što je  priznavanje  inozemnih visokoškolskih  kvalifikacija , podrške radu strateških i stručnih tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti u RH, poslova povezanih s prijavama na studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj itd., AZVO je organizirao i niz edukacija i radionica. Tako je prošle godine nastavljen ciklus radionica Karijeriranje, namijenjen karijernim savjetnicima, a pokrenut je i ciklus radionica na temu internacionalizacije visokog obrazovanja.

Republika Hrvatska postala je krajem 2019. pridružena članica CERN-a (Europska organizacija za nuklearna istraživanja) u Ženevi. CERN je ugledni svjetski laboratorij i članstvo u njemu  velika je prilika za daljnji razvoj hrvatske znanosti i društva.

Suleyman Demirel University poziva sve zainteresirane mlade istraživače na konferenciju “International Young Scholars Workshop: Research capacity building”. Konferencija će se održati od 3. do 5. lipnja 2020. godine pri Sveučilištu u Kazahstanu. Cilj konferencije je okupiti mlade istraživače koji bi tom prilikom razmjenjivali ideje i prakse te pohađali radionice s iskusnim međunarodnim istraživačima. Radovi se mogu prijaviti u svim istraživačkim područjima.

Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

U Izmiru (Turska) će se od 13. do 15. listopada 2020. godine održati Međunarodni simpozij o ribarstvu i znanosti o moru. Simpozij se tradicionalno održava od 2003. godine te okuplja znanstvenike diljem svijeta koji rade u znanosti o moru. Cilj simpozija je okupiti odabranu grupu znanstvenika i praktičara kako bi podijelili saznanja u znanstvenim istraživanjima i novim tehnologijama putem dijaloga i diskusija koji pokrivaju širok spektar tema u područja znanosti o moru.

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za dvije stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.: 1) stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (5 ili 9 mjeseci) i 2) stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH).

Korejski institut za znanost i tehnologiju (KIST) nudi stipendije za šestomjesečno stažiranje (pripremni program) za izvrsne kandidate koji se u proljetnom semestru 2021. godine namjeravaju upisati na diplomski ili poslijediplomski studij na KIST-u. Ovaj program stažiranja pomaže izvrsnim studentima da prije početka diplomskog/poslijediplomskog programa na KIST-u steknu iskustva u nekoliko specifičnih srodnih istraživačkih područja i laboratorija. Rok za prijavu je 27. ožujka 2020. godine.

Natječaj Centra za ekonomska...
Centar za ekonomska istraživanja Karlovog sveučilišta u Pragu i ove godine organizira natječaj New Economic Talent namijenjen studentima preddiplomskih studija ekonomskog usmjerenja. Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti iz Hrvatske zaključno s 31. ožujka 2020., a glavna nagrada donosi 2.000 USD i mogućnost suradnje s najboljim istraživačima ovog područja.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli pokrenulo je proceduru licenciranja u okviru EURAXESS programa Europske Komisije , stoga je sudjelovanje svih istraživača od neizmjerne važnosti za uspjeh samoga procesa i unapređenje postojećih procedura.   Uskoro će na vaše službene adrese stići upitnik koji vas molimo da ispunite i na taj način doprinesete ovom procesu. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli pokrenulo je proceduru dobivanja HRS4R loga, a prvi korak je provođenje internog istraživanja o primijenjenosti i zastupljenosti Načela Povelje i Kodeksa EURAXESS-a u svakodnevnoj praksi na Sveučilištu. U narednim mjesecima uslijedit će izrada Akcijskog plana te Strategije ljudskih resursa za istraživače. Rezultati istraživanja bit će javno objavljeni i prezentirani.

Programom se financiraju posjeti hrvatskih znanstvenika voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet. Trajanje posjeta je od 1 do 6 mjeseci. Nakon završetka posjeta gostujući istraživač mora podnijeti prijavu na sljedeći dostupan natječaj ERC-a. 

Scopus (Elsevier) u suradnji s FER-om organizira autorsku radionicu o znanstvenom publiciranju koja će se održati u Sivoj vijećnici 4. ožujka 2020. godine u 13 sati. Radionica je namijenjena znanstvenicima, doktorandima, studentima te svima koje zanimaju teme vezane uz znanstveno istraživanje i publiciranje znanstvenih radova.

Autor: Ivica Petrinić
CERIC-ERIC, Srednjoeuropski konzorcij za istraživačku infrastrukturu, nudi pristup više od 50 komplementarnih instrumenata i dva laboratorija za potporu za multidisciplinarna istraživanja u svim područjima materijala, biomaterijala i nanotehnologije. Istraživači iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za pristup besplatno, pod uvjetom da rezultati budu objavljeni i priznati od CERIC-a. CERIC također nudi potporu za mobilnost dvaju korisnika prema prijedlogu i nagrade za visokokvalitetne publikacije s otvorenim pristupom.

Autor: Ivica Petrinić
ECE2020 interdisciplinarna konferencija u partnerstvu s  Birkbeck Sveučilištem u Londonu , Međunarodnim akademskim forumom ( IAFOR ), Istraživačkim centrom pri školi za međunarodnu javnu politiku u Osaki ( OSIPP ) održati će se na University College London ( UCL ) od 16. do 19. srpnja 2020. godine.

Obavještavaju se svi istraživači da je u okviru pretplate na časopise Cambridge University Press u 2020. godini sklopljen  Read & Publish ugovor  koji omogućava hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici uključenoj u ovu pretplatu objavljivanje neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge). Ova mogućnost odnosi se na sve hrvatske znanstvenike, odnosno autore za korespondenciju kojima su matične ustanove uključene u pretplatu na Cambridge University Press.

Kako bi poboljšao sučelje znanstvene politike, JRC je pokrenuo program kolaborativnog doktorskog partnerstva (CDP) radi uspostavljanja suradnje s visokim učilištima i sveučilištima iz država članica EU i zemalja povezanih s istraživačkim programom EU Horizon 2020. Partnerstva će pružiti mogućnosti usavršavanja doktorandima, s posebnim naglaskom na istraživanja za kreiranje politike.

Autor: Ivica Petrinić
U organizaciji  Instituta Ruđer Bošković (RBI)  održava se 31. simpozij fuzijske tehnologije ( SOFT 2020 ) koji će se održati u Dubrovniku od 20. do 25. rujna 2020. Bijenalni simpozij o tehnologiji fuzije najvažnija je konferencija na ovom polju u Europi koja okuplja gotovo 1000 znanstvenika, inženjera, predstavnika industrije i izlagača iz cijelog svijeta i fokusirana je na najnovija dostignuća u fuzijskim eksperimentima i aktivnostima. SOFT uključuje pozvane, usmene prezentacije i postere te industrijske i istraživanja i razvoj.

Autor: Ivica Petrinić
U sklopu projekta RDA Europe 4.0 ( Research Data Alliance ) Sveučilišni računski centar - Srce će u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka održati RDA jednodnevni događaj pod nazivom „Istraživački podaci - što s njima?“. Cilj događanja je knjižničarima, financijerima, izdavačima, znanstvenicima i istraživačima približiti ciljeve, smjernice i rezultate projekta koji je usmjeren na otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka te ga ujedno diseminirati znanstvenoj i istraživačkoj zajednici.

Sveučilište u Rijeci i irski NUI Galway čiji su gradovi nositelji oznake Europske prijestolnice kulture 2020. informiraju zainteresiranu javnost o CHER konferenciji s temom Engaged Universities: (De)constructing the Theory, Practice and Culture of Engagement in Higher Education koja će se održati od 2. do 4. rujna 2020. u Rijeci i Opatiji. 

Deseto izdanje Međunarodne konferencije Budućnost obrazovanja održat će se 18. i 19. lipnja u Firenci u Italiji u organizaciji  Pixel International Conferences . Konferencija okuplja nastavnike, istraživače, praktičare i voditelje projekata iz cijelog svijeta kako bi podijelili svoje zaključke, stručnost i iskustva o inovativnim metodologijama podučavanja i učenja putem usmenih izlaganja, prezentacije postera i društvenih događanja.

Osma međunarodna konferencija ICSD...
Međunarodna konferecija ICSD 2020 o održivom razvoju u organizaciji  Europskog centra za održivi razvoj  i  Kanadskog instituta za tehnologiju  na temu Stvaranje jedinstvenih temelja za održivi razvoj: Istraživanje, praksa i obrazovanje, održat će se od 9. do 10. rujna 2020. godine pri Romi Eventi, Papinskom sveučilištu Gregorian u Rimu. Teme konferencije su 1) Ekonomska održivost, 2) Održivost okoliša i 3) Socio-kulturna održivost.

Ukoliko ste propustili predavanja dobitnika Nobelove nagrade za 2019. godinu ovo su dobitnici čija predavanja možete pogledati na videu: Peter Handke, Akira Yoshiro, James Peebles, Michel Mayor, William G. Kaelin Jr, M. Stanley Whittingham, Didier Queloz, Michael Kremer, Gregg L. Semenza, John Bannister Goodenough, Sir Peter J. Ratcliffe, Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Abiy Ahmed.

Deveta Međunarodna Konferencija o Novim perspektivama znanstvenog obrazovanja održati će se 19. i 20. ožujka u Grand hotelu Mediterraneo u Firenci u Italiji u organizaciji Pixel International Conferences . Događaj nudi priliku za interakciju sa stručnjacima iz područja znanosti obrazovanja iz cijeloga svijeta. Konferencija potiče transnacionalnu suradnju i dijeljenje dobrih praksi u polju inovacija znanstvenog obrazovanja. Učitelji, istraživači, praktičari i voditelji projekata iz svih krajeva svijeta pozvani su na sudjelovanje na Konferenciji.

Znanstveni i organizacijski odbori  OpenEarth 2020. pozivaju na sudjelovanje na konferenciji OpenEARTH o prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena koja će se održati 12., 13. i 14. veljače 2020. u hotelu Holliday Inn u Solunu u Grčkoj. Cilj konferencije je osvrnuti se na glavna pitanja prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanju tih problema u primarnom i sekundarnom sektoru kroz promicanje poljoprivredne prakse i modernih učinkovitih tehnologija, usredotočujući se uglavnom na utjecaj ugljika, otpada i vode, u cilju poticanja interesa znanstvenika i građana i informiranja istih o strategijama održivog upravljanja za balkanski poljoprivredni i agrobiznis sektor.