Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glavni odbor za kvalitetu

Mandat: od 1. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2022. godine

 1. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 2. izv. prof. dr.s c. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 3. doc. dr. sc. Tanja Habrle, predstavnikca Fakulteta za talijanske, interdisciplinarne i kulturološke studije
 4. doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 5. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 6. doc. art. Ivan Šverko, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 7. prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Odjela za tehničke studije
 8. izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, predstavnik Fakulteta informatike
 9. doc. dr. sc. Mihovil Dabo, predstavnik Filozofskog fakulteta
 10. dr. sc. Bruno Dobrić , predstavnik Sveučilišne knjižnice
 11. Dragana Belas, predstavnica Studentskog centra
 12. Vesna Mijatović, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja
 13. Kristian Bošnjak, predstavnik Studentskog zbora
 14. Ines Pruginić, predstavnica Studentskog zbora

Odbor za financijsko poslovanje

Mandat: od 19. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2021. godine

 1. Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za upravljanje resursima
 2. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 3. Doc. dr. sc. Lorena Lazarić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. Doc. dr. sc. Sandro Cergna, predstavnik Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije u Puli
 6. Doc. dr. sc. Irena Hrstić, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Doc. art. Domeniko Briški, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 8. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predstavnik Odjela za tehničke studije u Puli
 9. Ingrid Hrga, mag. oecc., predstavnica Fakulteta informatike u Puli
 10. Prof. dr. sc. Nevio Šetić, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 11. Janko Silvano, dipl. ing., predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost

Mandat: od 1. svibnja 2017. do 30. travnja 2021. godine.

 1. Doc. dr. sc. Danijela Rabar, kao predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 2. Doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, kao predstavnik Filozofskog fakulteta
 3. Doc. dr. sc. Kristina Riman, kao predstavnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 4. Doc. mr. art. Sofija Cingula, kao predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Andrea Matošević, kao predstavnik Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Dipartimento di studi interdisciplinari, italiani e culturali
 6. Doc. dr. sc. Siniša Sovilj, kao predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 7. Petra Burić, mag. ing. biotechn., kao predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Prof. dr. sc. Bernard Franković, kao predstavnik Odjela za tehničke studije
 9. Tea Grujić, viša knjižničarka, kao predstavnica Sveučilišne knjižnice

Odbor za nastavu i studente

Mandat: od 1. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2022. godine

 1. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 2. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 3. Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 4. Doc. dr. sc. Nikola Vojnović, predstavnik Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 5. Doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 6. Prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Izv. prof. dr. sc. Lada Duraković, predstavnica Muzičke akademije u Puli
 8. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig, predstavnica Odjela za tehničke studije
 9. Doc. dr. sc. Darko Etinger, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 10. Anamarija Banković, predstavnica Ureda za studente i obrazovne programe
 11. Kristian Bošnjak, student
 12. Ines Pruginić, studentica

Odbor za znanstveni i umjetnički rad

Mandat imenovanih članova odbora traje od 5. srpnja 2018. godine do 5. srpnja 2020. godine.

 1. Prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 2. Izv. prof. dr. sc. Manuel Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»
 3. Doc. art. Franko Božac, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 4. Doc. dr. sc. Iva Milovan Delić, predstavnica Filozofskog fakulteta
 5. Doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 6. Doc. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike
 7. Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 8. Izv. prof. dr. sc. Sven Maričić,  predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 9. Nives Franić, dipl. knjižničarka, predstavnica Sveučilišne knjižnice
 10. Doc. dr. sc. Ines Kovačić, predstavnica ostalih znanstvenih područja.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Mandat: od 27. ožujka 2017. do 27. ožujka 2021. godine.

 1. Prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje 
 2. Izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić, predstavnica Muzičke akademije u Puli 
 3. Izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta.
 4. Doc. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 5. Doc. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 6. Doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 7. Dijana Majstorović, predavačica, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Doc. dr. sc. Nataša Urošević, predstavnica Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 9. Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta

Povjerenstvo za procjenu etičnosti istraživanja

Mandat: od 28. ožujka 2018. godine

 1. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
 2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić
 3. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

Povjerenstvo za studente s invaliditetom

Mandat: do 24. siječnja 2021. godine

 1. Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za nastavu i studente
 2. Prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić
 3. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić
 4. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić, poslijedoktorandica
 5. Biljana Macanović, mag. iur.

Stegovno povjerenstvo

Mandat: do 4. prosinca 2020. godine

 1. Tea Hasić, mag. iur., predavač
 2. Đeni Zuliani, predavačica
 3. Dr. sc. Siniša Miličić, viši predavač
 4. Jasmin Rami, student

Zamjenici članova stegovnog povjerenstva

 1. Izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin
 2. Marieta Djaković, v. pred.
 3. Dr. sc. Boris Koroman
 4. Luka Lukačević, student