Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

URED ZA ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I PROJEKTE:


Ured za istraživanja, umjetnost i projekte

''Sveučilište služi javnom interesu kroz svoju potragu za znanjem i njegovim širenjem i tim putem pruža poboljšano obrazovanje i trening, izvodi istraživanja i omogućuje razmjenu i transfer znanja.'', (Razvojna strategija Sveučilišta, str.21). U Razvojnoj strategiji Sveučilišta 2010.-2015. jedna od strateških namjera je: ''osnažiti znanstvena i umjetnička istraživanja'' (str. 125), te primjenjivati kriterij izvrsnosti kako u planiranju i upravljanju istraživanjima, tako i u istraživačkim kapacitetima, te Strategiji razvoja ljudskih resursa za istraživače.

Strategija razvoja ljudskih resursa za istraživače i Plan aktivnosti implementiraju se kao dio Razvojne strategije Sveučilišta. Poticanje znanstveno-istraživačke suradnje zaposlenika na nacionalnom i međunarodnom nivou dio su misije Sveučilišta koja se provodi u resoru znanosti i istraživanja.

Prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju upravlja resorom, zadužen je za implementaciju Strategije razvoja istraživača te putem Vijeća za poslijediplomske studije obavlja zadaću usklađivanja poslova, ustrojavanja, izvedbe i razvoja poslijediplomskih studija na Sveučilištu.

Prorektor predsjeda i Odborom za izdavačku djelatnost, te Odborom za znanstveni i umjetnički rad, a podrška u radu mu je Ured za znanost i istraživanje.

Prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju

 • Prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
  • Tel: +385 52 377 024

Ured za istraživanja, umjetnost i projekte

Adresa

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Zagrebačka 30
 • 52100 Pula
 • Hrvatska

Voditeljica ureda

Stručna suradnica

 • Antonija Zgaljardić
  • antonija.zgaljardic@unipu.hr
  • 052/377-593