Mobilnost osoblja

O mobilnosti osoblja

Razmjena sveučilišnih djelatnika Razmjena sveučilišnih djelatnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Puli te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Puli pruža organizacijsku potporu m obilnim sveučilišnim djelatnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima.

  • Nastavno osoblje - osobe u znanstveno - nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu na Sveučilištu u Puli ili na ustrojbenoj jedinici Sveučilišta kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave.
  • Nenastavno osoblje - stručno i administrativno osoblje na Sveučilištu u Puli ili na ustrojbenoj jedinici Sveučilišta zaposleno na Ugovor o radu, npr. djelatnici u referadama, računovodstvu, uredima za međunarodnu suradnju, knjižnicama itd.

Detaljnije:

O trajanju mobilnosti i financijskoj potpori: 

Više:

Vrste razmjena

Mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) – samo za nastavno osoblje

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (STT)

  • Kod aktivnosti podučavanje sudionici moraju imati znanstveno - nastavno zvanje ili umjetničko - nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.
  • Kod aktivnosti osposobljavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Mobilnost u svrhu podučavanja moguće je ostvariti na inozemnim visokoškolskim ustanovama s kojim Sveučilište u Puli ima potpisan Erasmus+ institucionalni ugovor uz uvjet da nastavnik održi najmanje 8 sati nastave tjedno. To ne znači da zaposlenik prilikom prijave na Natječaj ne može odabrati i visokoškolske institucije s kojima takav ugovor ne postoji. Važno je da se u takvim slučajevima na vrijeme kontaktira Ured za međunarodnu suradnju kako bi se pokrenuo postupak potpisivanja ugovora.

Kod osposobljavanja vrijedi isto pravilo uz iznimku osposobljavanja na institucijama koje nemaju status visokoškolske institucije s kojima nije potrebno sklopiti institucionalni ugovor. Pri pronalasku odgovarajućih ponuda za osposobljavanje od velike je koristi mrežna platforma IMOTION namijenjena osoblju visokoškolskih ustanova.

Natječaji

Natječaji za financiranje mobilnosti osoblja u okviru programa Erasmus+ raspisuju se nekoliko puta godišnje ovisno o financijskim ciklusima zadanim od strane Agencije za Mobilnost i programe EU. Svi natječaji vezani za mobilnost objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.


Obavijest o zaprimljenim i odobrenim prijavama za Erasmus+ natječaj za nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta za period od 10.06.2020 do 16.09.2020. (projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272)

Ivica Petrinić

Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-01-20-34) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 16.9.2020. ocijenilo je četiri pristigle prijave zaprimljene putem urudžbenog zapisnika u periodu od 10.6.2020 do 16.9.2020:

Obavijest o produljenju prvog Erasmus+ natječaja za osoblje Sveučilišta do završetka projekta (2019-1-HR01-KA103-060272)

Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 8. rujna 2020. godine produljuje Prvi natječaj za osoblje od 27. rujna 2019. godine u okviru Erasmus+ programa (KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-13-19-1). Zbog pandemije COVID-19, natječaj se produljuje do kraja trajanja projekta (zaključno sa 30.9.2021.). Realizacija mobilnosti omogućuje se cijelo vrijeme trajanja projekta, a ovisno o raspoloživim sredstvima i epidemiološkim uvjetima.

Obavijest o zaprimljenim i odobrenim prijavama za Erasmus+ natječaj za nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u ak. god. 2019./2020. za period od 17.2. do 10.6.2020. (projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272)

Ivica Petrinić

Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-01-20-34) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 10. lipnja 2020. ocijenilo je šest pristiglih prijava zaprimljenih putem urudžbenog zapisnika u periodu od 17. veljače do 10. lipnja 2020. godine:

Obavijest o produljenju prvog Erasmus+ natječaja za osoblje Sveučilišta - akademska godina 2019./2020.

Ivica Petrinić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 28. veljače 2020. godine produljuje prvi natječaj za osoblje za akademsku godinu 2019./2020., u okviru Erasmus+ programa. Prijave na natječaj se primaju do popunjena mjesta, a prijave će se odobravati slijedom stizanja. Obavijesti o pristiglim i odobrenim prijavama će redovno biti objavljenje na web stranicama Ureda. Realizacija mobilnosti moguća je zaključno do 30. rujna 2020. godine kada ujedno i završava projekt (2019-1-HR01-KA103-060272).