Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Biljana Macanović, mag. iur.

Funkcija:Voditeljica ureda za potporu tijelima upravljanja i studentska pitanja
Lokacija: Zagrebačka 30, 52100 Pula
Telefon:052/377-561
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Ured za pravne poslove i potporu tijelima upravljanja

Nastava

preddiplomski