Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

OSNIVANJE, DOPUSNICA I STATUT:

UNWTO Affiliate Member


Osnivanje, dopusnica i Statut

Repozitorij