Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Nikolina Klečina

Funkcija:Suradnica u provedbi projekta KLIK Pula (ESF)
Lokacija: Ured br. 13, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:052 377 - 004
Interni telefon:204
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://fet.unipu.hr/fet/klik-pula
Organizacijska jedinica: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli