Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

SLUŽBE I UREDI:


Zajedničke službe Sveučilišta Jurja Dobrile

Za obavljanje poslova od zajedničkoga interesa za Sveučilište te objedinjavanje poslova znanstvenoga, nastavnoga i stručnoga rada na Sveučilištu te ureda rektora osnovan je Rektorat i zajedničke službe kao ustrojbena jedinica Sveučilišta.

Rektorat i zajedničke službe obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za Sveučilište u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Stranice ureda i službi