SAVJET:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.
Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članovi

Iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima:

  1. Izv. prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović
  2. Izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl
  3. Doc. dr. sc. Iva Blažević
  4. Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Iz redova studenata:

  • Marija Golub

Imenovani od strane osnivača, jedinice lokalne samouprave i gospodarske komore:

  1. Elvira Krizmanić Marjanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Grad Pula)
  2. Jasna Jaklin Majetić, predsjednica HGK Županijska komora Pula (HGK)
  3. Marjana Bonaca, direktorica ljudskih potencijala u tvrtki Holcim, d.o.o. Koromačno (HGK)
  4. Doc. dr. sc. Matko Glunčić, državni tajnik (MZO)
  5. Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever (MZO)