Turističke atrakcije - nastanak, razvoj, utjecaji

Autorica:

Jasmina Gržinić

Izdavač:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Godina izdanja:

2020

Opis problematike:

Djelo na sistematičan način doprinosi razumijevanju povijesnog razvoja atrakcija i atraktivnosti lokaliteta i mjesta kao i uspješnosti atrakcija kroz transformacije za potrebe turizma. Pojašnjavaju se procesi razvoja i upravljanja turističkim atrakcijama kao i širi utjecaji koji taj proces prate. Domaće i inozemne studije slučaja doprinose razumijevanju turizma kao područja konstantnih promjena, od povijesti prema budućnosti. Kroz poglavlja se pojašnjava uloga prostora, razvoja destinacija i upravljanja resursima i povezuje ih se sa doživljajnom komponentom posjeta. Ističe se potreba razumijevanja značaja lokalne zajednice u promociji destinacije i razvoju atraktivnosti. Kroz rad se pojačano iznosi dvojba autorice oko napora zajednice u transformaciji potencijalnih u realne turističke atrakcije uvažavajući tradicijska obilježja baštine.

Kazalo

ZAHVALA.................................................................................................... XI                                                                                                                                    

UVOD......................................................................................................... XIII

LISTA ILUSTRACIJA................................................................................. XVI

LISTA STUDIJA SLUČAJA....................................................................... XXII

 

PRVI DIO

Poglavlje 1. TURISTIČKA ATRAKCIJA –  POJMOVNO ODREĐENJE I POPULARIZACIJA RESURSA

Poglavlje 2. IZVORI ATRAKTIVNOSTI –  OD POTREBE DO DOŽIVLJAJNOG ISKUSTVA

Poglavlje 3. PARTNERSTVA KAO IZVORIŠTE ATRAKTIVNOSTI

Poglavlje 4. RAZVOJ KULTURNIH ATRAKCIJA NA PRIMJERU KULTURNIH RESURSA

Poglavlje 5. PLANIRANJE I RAZVOJ TURISTIČKIH ATRAKCIJA

Poglavlje 6. MARKETING TURISTIČKIH ATRAKCIJA

Poglavlje 7. INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE – PREDUVJETI RAZVOJA ATRAKTIVNOSTI

Poglavlje 8. TURISTIČKE ATRAKCIJE U EKONOMIJI DOŽIVLJAJA

Poglavlje 9. EUROPSKI TURIZAM I UTJECAJI NA ATRAKTIVNOST DESTINACIJA

 

DRUGI DIO

TURISTIČKE ATRAKCIJE I RAZVOJNI IZAZOVI..................................... 175

PREPORUKE BUDUĆEG RAZVOJA........................................................... 304

RASPRAVA UMJESTO ZAKLJUČKA......................................................... 305

LITERATURA............................................................................................. 306

SAŽETAK/SUMMARY................................................................................ 319

POPIS PRILOGA.......................................................................................... 323

INDEKS POJMOVA..................................................................................... 359

BILJEŠKA O AUTORICI

 

Iz recenzija:

 „Autorica kroz brojna poglavlja ističe potrebu prepoznavanja dosadašnjih stanja, uključenosti lokalne zajednice, te aludira na važnost poznavanja povijesnog razvoja resursa kako bi mogli jasnije usmjeravati razvoj atrakcija. Iščitavanjem dolazimo do spoznaje koliko je važno upravljati promjenama u turističkoj praksi“

Prof. dr. sc. Ivanka Nestoroska, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“, Bitola

 

„Djelo upućuje na potrebu identifikacije turističke atrakcijske osnove, održavanje resursa i transformacije istih (inovacija u ponudi) radi vraćanja u destinaciju posjeta, rasterećenje od sezonskog utjecaja i pojačano oživljavanje prostora. Uz navedene činjenice potiče se i održava lokalna tradicija“

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

 „Istraživanje je potpora akademskoj zajednici. Ovaj priručnik može biti od interesa svima onima koji žele nadograditi temeljna znanja o turizmu, kako bi mogli dati još bolje doprinose u povezanim područjima ekonomije. Time može biti od značajne koristi i studentima poslijediplomskih studija.“

Prof. dr. sc. Adnan Rovčanin, Univerzitet u Sarajevu